Časopis Na hlubinu

V pozostalosti po Mons. Vladimírovi Filovi, emeritnom rožňavskom biskupovi, sa nám podarilo nájsť časopis Na hlubinu. Keďže ide o cenný prameň pre štúdium liturgického hnutia v Čechách a na Slovensku, pokúsime sa postupne priniesť zachované čísla. Na ctených čitateľov sa obraciame s prosbou aby nám dali vedieť, ak vedia o výskyte chýbajúcich čísel (tých, ktoré nie sú vypísané nižšie).

Časopis Na hlubinu - revue pre duchovný život, vychádzal v rokoch 1926-1948. Založoil ho ThDr. Silvester Braito, katolícky kňaz, významný dominikán, ktorý bol šéfredaktorom počas celej doby vydávania časopisu.

Ročník II, Číslo 2 (1927)(pdf)

prináša:

 • P. Silv. M. BRAITO: Odrazit od břehu - 57
 • P. Em. SOUKUP, O. P.: Zpříma - 62
 • Luise HENSEL: Tichá chvála Boží (báseň) - 66
 • H. D. NOBLE: Východisko mravního života - 66
 • B. P. DLOUHÁ: Učitelka s dětmi o Bohu - 72
 • Marie a Alžběta (píseň) - 77
 • Dr. J. KRLÍN: Inteligence a víra - 79
 • K. REBAN: Liturgické kapitolky - 81
 • Bořivoj BENETKA: Obnova kultu národních světců - 88
 • P. Fr. URBAN, OFM: Kníže mystiků - 93
 • Jaroslav CELLA: Sestra Ažběta od Nejsv. Trojice - 99
 • Z listů svaté Kateřiny Sienské - 104
 • Sv. Ignác, mučedník - 105
 • A. SCHERZER: Řády - 106
 • Ze sítě (zprávy) - 110
 • K úvaze - 114
 • Hovorna - 116
 • Literatura - 118

Ročník II, Číslo 3 (1927)(pdf)

prináša:

 • P. Em. SOUKUP, O. P.: Přežitky? - 129
 • P. Silv. M. BRAITO, O. P.: Výchova obrazivosti - 132
 • A. LEMMONYER: Vnitřní složení duchovního života - 136
 • Duše praví smyslům - 142
 • B. P. DLOUHÁ: Margit - 142
 • K. REBAN: Liturgické kapitolky - 151
 • B. P. DLOUHÁ: Dal jsi mi píti víno bolesti - 156
 • Jaroslav CELLA: Sestra Alžběta od Nejsv. Trojice - 156
 • Ch. V. HÉRIS, O. P.: O svátostech - 162
 • J. F. PAPICA: Opustiti Boha pro Boha - 167
 • K úvaze - 170
 • Sv. Bernard: Kniha o lásce Boží - 171
 • MUDr. R. V. HYNEK: Něco o stigmatech - 174
 • Leo XIII. - 181
 • Poznámky - 182
 • Ze sítě - 184
 • Literatura - 187

Ročník II, Číslo 5 (1927)(pdf)

prináša:

 • P. Em. SOUKUP, O. P.: Ve znamení kotvy - 249
 • B. P. DLOUHÁ: Naděje - 253
 • Silv. M. BRAITO, O. P.: Stavme most - 253
 • Sv. Germán: Homilie na Očišťování P. Marie - 256
 • Ch. V. HÉRIS, O. P.: Svátost pokání - 258
 • Ježíška Marie líbá - 261
 • H. D. NOBLE: Potřeba ctnosti - 262
 • K úvaze - 266
 • B. D.: Naše blahoslavená Anežka - 267
 • Dr. Tomáš HUDEC: Velepíseň křesťanské lásky - 271
 • P. V. SVATOHOR, O. Cr.: O českých křižovnících s červenou hvězdou - 276
 • Lucis Creator optime - 281
 • K. REBAN: Liturgické kapitolky - 282
 • Bořivoj BENETKA: Obnova kultu národních světců - 286
 • Dr. J. KRLÍN: Svatý Jan od Kříže - 289
 • Sv. Bernard: Kniha o lásce Boží - 293
 • P. A. SCHERZER, O. P.: Živá věda - 296
 • Literatura - 298

Ročník III, Číslo 1 (1928)(pdf)

prináša:

 • Veni Creator Spiritus - 1
 • DURYCH: O osmeru - 2
 • BRAITO: Nová cesta - 6
 • SOUKUP: První kroky - 11
 • Maurus: Vánoční hymna - 15
 • HABÁŇ: Klid v duši - 16
 • NOVÁK: Pokora - 19
 • HEJČL: Umělecká skladba - 24
 • PECKA: Zrození Boha - 25
 • ODVALIL: Slunce na štítech - 29
 • TICHÝ: Zjevení Páně - 31
 • DLOUHÁ: Mluv, Bože můj - 35
 • HÉRIS: Poslední soud - 36
 • Bruno: Karmel - 41
 • Pracovna - 48
 • Žeň, Vnitřní život - 50
 • Kulturní problémy - 52
 • Smutek - 56
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 1-8 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 2 (1928)(pdf)

prináša:

 • BRAITO: Bůh jest láska - 57
 • SOUKUP: Zajišťování přátelství - 60
 • HABÁŇ: Vznešenost - 64
 • NOVÁK: Pokora - 67
 • DITTL: Oběť novozákonní - 74 (oltář)
 • VAŠICA: Z Gogolova "rozjímání o mši svaté" - 78
 • Iam sol recedit igneus - 83
 • DLOUHÁ: Žena zvedající - 83 (Nanebevzetí P. M.)
 • HEJČL: Miserere - 88
 • KRLÍN: Svatá Terezie Ježíšova - 94
 • SCHERZER: Malíř - mystik - 99 (Fra Angelico)
 • Pracovna - 102
 • Žeň, Duchovní život - 105
 • Z různých polí - 108
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 9-16 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 3 (1928)(pdf)

prináša:

 • DURYCH: Ale toliko rci slovem -- - 113
 • SOUKUP: Rozuměti příteli - 116
 • BRAITO: Chtít přátelství - 120
 • ŠTEMBERK: Inviolata - 125
 • HABÁŇ: Vznešenost - 125
 • DLOUHÁ: Vyveď pramen, Bože - 129
 • BENETKA: Arnošt z Pardubic - 130
 • MERELL: Půst - 135
 • HÉRIS: Peklo - 136
 • DITTL: Oběť novozákonní - 140
 • Bruno: Karmel - 144
 • Pracovna - 150
 • Žeň, Duchovní život - 153
 • Filosofie - 155
 • Z různých polí - 156
 • Bernardus: O činnosti - 160
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 17-24 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 4 (1928) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Přátelství posvěcující - 161
 • SOUKUP: Přátelství živé - 164
 • HUDEC: Prolog čtvrtého evangelia - 168
 • ŠTEMBERK: Hominis superne conditor - 173
 • HABÁŇ: Vznešenost mravních ctností - 174
 • PECKA: Smutek - 177
 • KRLÍN: Sv. Terezie Ježíšova - 179
 • Bruno: Karmel - 185
 • DITTL: Oběť novozákonní - 188
 • DLOUHÁ: Žena-manželka - 191
 • LEMMONYER: Mystický život - 195
 • Pracovna - 199
 • Žeň, Duchovní život - 202
 • Z různých polí - 204
 • Modlitba bl. Alberta k nejsv. Trojici - 208
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 25-32 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 5 (1928) (pdf)

prináša:

 • DURYCH: K májovým slavnostem - 209
 • SOUKUP: Ve vzpomínkách - 212
 • BRAITO: Silou Boží vedeni - 216
 • ŠTEMBERK: Ave Maris Stella - 221
 • PECKA: Sen života - 222
 • HUDEC: Prolog čtvrtého evangelia - 227
 • HABÁŇ: Vznešenost mravních ctností - 233
 • DITTL: Oběť novozákonní - 236
 • CELLA: Sv. Athanáš Veliký - 239
 • BENETKA: Bl. Mlada - 243
 • GARRIGOU-LAGRANGE: Kněžství Kristovo - 247
 • Pracovna - 250
 • Žeň - 252
 • Hledal jsem Ježíše - 256
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 33-40 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 6 (1928) (pdf)

prináša:

 • SOUKUP: Přítel otvítá - 257
 • BRAITO: Umění a moudrost přátel Božích - 260
 • DITTL: Oběť novozákonní - 265
 • Listy sv. Terezie Ježíškovy - 268
 • GARRIGOU-LAGRANGE: Kněžství Kristovo - 271
 • MARITAIN: Radost z umění - 279
 • DLOUHÁ: Matka - 281
 • NOBLE: Základy křesťanského svědomí - 284
 • Modlitba a čisté svědomí: 289
 • KRLÍN: Satá Terezie Ježíšova - 290
 • PAPICA: Kartuziáni - 296
 • Pracovna - 303
 • Žeň, Duchovní život - 305
 • Z různých polí - 306
 • JORDANI: Rozjímání o lásce Boží - 41-52 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 7 (1928) (pdf)

prináša:

 • DURYCH: Pěšina lásky - 309
 • SOUKUP: Bojovníci o radost - 314
 • BRAITO: Opora naše - 318
 • MARITAIN: Léon Bloy - 323
 • HABÁŇ: Blahoslavení čistého srdce - 326
 • NOBLE: Základy křesťanského svědomí - 329
 • VAŠICA: Z církevně-slovanských hodinek k sv. Václavu - 337
 • GARRIGOU-LAGRANGE: Kněžství Kristovo - 342
 • DITTL: Oběť novozákonní - 346
 • Pracovna - 349
 • BLOSIUS: Smysl života - 352
 • VILINSKÝ: Význam unionistické otázky - 353
 • Žeň, Duchovní život - 356
 • Časopisy - 358
 • Filosofie - 358
 • Z různých polí - 360
 • SCHWOB: Závěrečná úvaha - 364

Ročník III, Číslo 8 (1928) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Po nejlepší cestě - 365
 • SOUKUP: Nesmrtelní - 370
 • DURYCH: Kristus svaté Terezie - 374
 • Církevní hymny na svátek Krista Krále - 377
 • HABÁŇ: Cnostný člověk částí zladěného celku - 380
 • DLOUHÁ: Přítelkyně - 382
 • BRAITO: Buďme prostí - 385
 • PECKA: Ženy - 388
 • MIKLÍK: Kongregace nejsv. Vykupitele - 389
 • DITTL: Oběť novozákonní - 391
 • VILINSKÝ: Význam unionistické otázky - 394
 • MELKA: Nejsvětější Svátost a život v přítomnosti Boží - 399
 • Pracovna - 402
 • Žeň - 408
 • O Ježíši - 411
 • Vzestup duše - 412
 • GRIGNION: Tajemství Mariino 1-8 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 9 (1928) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Vyjdi ze země své - 413
 • SOUKUP: Nerozluční - 418
 • KRAMOLIŠ: Překážky slova Božího v naší době - 422
 • HÉRIS: Život na onom světě - 427
 • ŠTEMBERG: Dies irae - 431
 • HABÁŇ: Jas ve výšinách - 433
 • MAURUS: Všech svatých - 435
 • DITTL: Oběť novozákonní - 438
 • Z neznámých ještě listů sv. Terezie Ježíškovy - 441
 • LEMONNYER: Podobenství sv. Kateřiny Sienské - 443
 • KRLÍN: Svatá Terezie Ježíšova - 447
 • Pracovna - 452
 • Žeň - 457
 • GRIGNION: Tajemství Mariino 9-16 (v PDF chýba)

Ročník III, Číslo 10 (1928)(pdf)

prináša:

 • SOUKUP: Vítězství - 461
 • BRAITO: Radost dítek božích - 464
 • HABÁŇ: Protivy - 469
 • DURYCH: Ale toliko rci slovem - 471
 • ŠTEMBERG: Alto ex Olympi vertice - 473
 • DITTL: Oběť novozákonní - 474
 • DLOUHÁ: Vdova - 477
 • PECKA: Mystik se dívá na domácí zvířata - 479
 • DOHNAL: Modlitba - 485
 • RONET: Žháři Boží - 486
 • BERNARD: Zůstaň s námi, neb se připozdívá - 487
 • LEMONNYER: Přijímejme při mši svaté - 488
 • Ruysbroeck Podivuhodný bl.: Věnec ctností - 496
 • Pracovna - 499
 • O vernalis rosula - 504
 • Žeň - 505
 • GRIGNION: Tajemství Mariino 17-24 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 1 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Děťátko Boží - 1
 • SOUKUP: Nábožní - 2
 • HABÁŇ: Oddanost - 4
 • DURYCH: Gesto modlitby - 7
 • BRAITO: V Bohu - 11
 • ŠTEMBERG: Salvete flores martyrum - 18
 • ZAPLETAL: Biblický Samson - sluneční mythos? - 19
 • STON: Požehnání samoty - 23
 • DITTL: Odpustky - 28
 • NOVÁK: O uctivosti - 32
 • VRÁTNÝ: Ze života egyptských poustevníků - 38
 • HERIS: Vtělení Ježíše Krista - 40
 • Pracovna - 46
 • Sv. František Saleský - 50
 • Žeň - 53
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 1-8 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 2 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Připravte duše své Bohu - 57
 • DEML: Síla tradice - 60
 • SOUKUP: Peruti - 63
 • HABÁŇ: Adoro... - 66
 • AMIABLE: Duchovní život z Eucharistie - 68
 • NOVÁK: O uctivosti - 74
 • HUDEC: Tři chvalozpěvy - 80 (Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis)
 • STON: Požehnání samoty - 89
 • DITTL: Liturgie svátostí - 93
 • PAPICA: Sv. František Saleský - 95
 • Pracovna - 104
 • Žeň - 109
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 9-16 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 3 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Co nás odvádí od vnitřní modlitby - 113
 • DURYCH: Děkuji ti, Bože, že nejsem jako tento publikán - 118
 • HUDEC: Tři chvalozpěvy - 121 (Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis)
 • PECKA: Záhada bolesti - 129
 • SOUKUP: Obětování - 130
 • HABÁŇ: Splním Hospodinu své sliby - 133
 • STON: Požehnání samoty - 135
 • PAPICA: Sv. František Saleský - 141
 • DITTL: Liturgie svátostí - 145
 • NOBLE: Vášeň podle učení sv. Tomáše - 147
 • ŠUMŠAL: Sv. Cyprián - 153
 • ABRAMCZYK: Na okraji Božího pláště - 159
 • Pracovna - 160
 • Povzdechy sv. Filipa Neri - 165
 • Žeň - 167
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 17-24 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 4 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: V pláči i úsměvech - 169
 • Ze zápisků P. Dupoueye - 174
 • TAULER: Blažené oči - 177
 • SOUKUP: V paprscích dobra a krásy - 184
 • HABÁŇ: Svátek Boží - svátkem duše - 187
 • PECKA: Julius Langbehn, zvaný der Rembrandtdeutsche - 189
 • DEML: Dva pohřby - 197
 • HÉRIS: Tajemství vtělení - 199
 • NOBLE: Vášeň podle učení sv. Tomáše - 204
 • DITTL: Liturgie svátostí - 209
 • DLOUHÁ: Marguerit Sinclair - 212
 • Pracovna - 217
 • Žeň - 219
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 25-32 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 5 (1929) (pdf)

prináša:

 • DEML: Maria, neboť jsou děti - 225
 • BRAITO: Jak rozjímati - 225
 • SOUKUP: Cesta pro chudé - 229
 • DURYCH: Panně Marii - 233
 • HABÁŇ: Poslušnost autority - 233
 • RUBIN: Modlitba lásky - 236
 • RONET: Přijď, Duchu, Stvořiteli! - 237
 • B. D.: Sv. Cecilie - 239
 • Sv. Tomáš Akvinský: Ovoce Ducha Svatého - 247
 • DRÁBEK: Sv. Jan Nepomucký na Podkarpatské Rusi - 248
 • VRÁTNÝ: Ze života poustevníků - 250
 • NOBLE: Různost vášní - 253
 • DITTL: Liturgie svátostí - 257 (biřmování)
 • Pracovna - 260
 • Žeň - 268
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 33-40 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 6 (1929) (pdf)

prináša:

 • Všeobecné zadostiučinění nejsv. Srdci - 273
 • BRAITO: Rozjímání pro všechny - 277
 • SOUKUP: Vraceti se - 283
 • HABÁŇ: Vděčnost - 286
 • DEML: Otokar Březina ve svých hovorech - 288
 • AMIABLE: P. Maria a nejsvětější Svátost oltářní - 291
 • NOBLE: Jak vzniká vášeň - 296
 • BESSON: Poslání sv. Johanky z Arku - 304
 • S. Hildegarda: Chor panen (Symphonia virginum) - 307
 • RUBIN: Dar modlitby - Pokoj Páně - 308
 • LEMONNYER: Sv. Tomáš, křesťanský moralista - 313
 • Sv. Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu sv. v nás - 319
 • Pracovna - 321
 • Žeň - 326
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 41-48 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 7 (1929) (pdf)

prináša:

 • DEML: Svatý Václave - 329
 • BRAITO: I srdce se chce modlit - 330
 • SOUKUP: Masky - 334
 • DITTL: Liturgie svátostí - 338 (Mše a přijímání)
 • DRÁBEK: Chorál svatováclavský - 340
 • PECKA: Příklad sv. Alexia - 342
 • LERMONTOV: Modlitba - 346
 • DURYCH: Nebe na zemi - 347
 • AMIABLE: Účast P. Marie na našem vykoupení - 351
 • DEML: Otokar Březina ve svých hovorech - 358
 • NOBLE: Mravní odpovědnost vůle unesené vášní - 362
 • LEMONNYER: Sv. Tomáš, křesťanský moralista - 368
 • Pracovna - 371
 • Žeň - 377

Ročník IV, Číslo 8 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Modlitba zjednodušená - 385
 • SOUKUP: Svaté sdružení - 389
 • PECKA: Čtyři metafory o duchovním vedení - 394
 • GARRIGOU-LAGRANGE: Nepředbíhejte! - 403
 • DITTL: Liturgie svátostí - 409 (Pomazání nemocných)
 • HABÁŇ: Stíny - 412
 • NOBLE: Mravní odpovědnost vůle unesené vášní - 414
 • Pracovna - 422
 • Žeň - 428
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 49-56 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 9 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: K výšinám - 433
 • SOUKUP: Ústřední ctnost společenská - 438
 • NOBLE: Vůle může odporovati vášni - 442
 • HABÁŇ: Oddanost dítěte k otci - 450
 • RUBIN: I vztáhl Ježíš ruku - 452
 • DITTL: Liturgie svátostí - 455 (Manželství)
 • DURYCH: Trpělivost - 459
 • Milosť - 463
 • Sv. Augustina Kniha samomluv duše k Bohu - 464
 • PECKA: Čtyři metafory o duchovním vedení - 468
 • KUBÍČEK: Za příklady svatých: 470
 • Pracovna - 471
 • Žeň - 478
 • BONAVENTURA: Cesta duše k Bohu 57-63 (v PDF chýba)

Ročník IV, Číslo 10 (1929) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Veleknězi - 481
 • PECKA: Na výšinách - 482
 • BRAITO: Aby on žil ve mně - 485
 • SOUKUP: Cíl i cesta - 490
 • DEML: Jediný ze všech - 464
 • HABÁŇ: Život v Bohu - 495
 • DITTL: K jubileu sv. Otce - 497
 • KUBÍČEK: Víc důvěry - 500
 • RUBIN: Pod Křížem - 502
 • DOHNAL: Buď vůle tvá - 505
 • ODVALIL: Ubohý šípek - 506
 • NOBLE: Ctnostné využití vášně - 507
 • KUBÍČEK: Sv. František Xaverský - 517
 • Pracovna - 519
 • Žeň - 526

Ročník V, Číslo 4 (1930) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Dar moudrosti - 153
 • SOUKUP: Svaté Dětství - 157
 • DEML: Otokar Březina a služby Boží - 160
 • DURYCH: Matko milosrdenství - 164
 • BEER: Odvaha náboženská - 166
 • PECKA: Veliký pátek - 170
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 171 (sv. Monika)
 • S Bernardus: Pod křížem - 175
 • DITTL: Svěcení kněžstva - 176 (tonsura)
 • SIMONIN: Učení svatého Ireneje - 179
 • DEML: Mravenec - 186
 • HEJČL: Já jsem pastýř dobrý - 187
 • RUBÍN: Perličky víry - 189
 • Pracovna - 192
 • Žeň - 199
 • Dr. Jan HEJČL: Týden Ducha svatého - 25-32

Ročník V, Číslo 5 (1930) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Dar rady - 201
 • SOUKUP: Svaté Dětství - 205
 • LEPKA: Sv. Ignác a exercicie - 208
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 212 (sv. Cecilie)
 • DURYCH: Život a sladkost - 214
 • BEER: Odvaha náboženská - 217
 • DITTL: Svěcení kněžstva - 224 (ostiariát)
 • HEJČL: Já jsem pastýř dobrý - 227
 • AMIABLE: Jak možno za někoho dokonale přijímati - 232
 • PAPINI: Sv. Augustin - 243
 • Pracovna - 247
 • Žeň - 252
 • Dr. Jan HEJČL: Týden Ducha svatého - 33-40

Ročník VI, Číslo 1 (1931) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Jediný pán - 1
 • DURYCH: Přijď, svatý Duše! - 2
 • BRAITO: Cesta naše - 5
 • SOUKUP: Maria prvních křesťanů - 9
 • DEML: Hledá se dítě - 15
 • PECKA: V Kristu Ježíši - 19
 • BRIDEL: Vánoční píseň - 23
 • DITTL: Církevní rok - 25
 • MORAVEC: Il Santo - 28
 • SIMONIN: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma sv. - 28
 • GOGOL: Modlitba novoroční - 36
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 36 (sv. Kateřina Sienská)
 • VAŠICA: Bedřich Bridel - 41
 • KULIČKA: Sv. Marketa-Marie - 45
 • TAULER: Píseň lásky - 49
 • Dyonisius: K marii - 50
 • Slova Petrova - 51
 • Pracovna - 54
 • Žeň - 57

Ročník VI, Číslo 2 (1931) (pdf)

prináša:

 • DEML: Katolický sen - 65
 • BRAITO: Prostředník náš - 69
 • DURYCH: Naplň srdce svých věrných! - 73
 • SOUKUP: Bohorodička - 77
 • PECKA: Mystik se dívá na rozličné živočichy - 80
 • DITTL: Církevní rok - 83
 • FOLTYNOVSKÝ: Významné drobnosti liturgické - 86
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 89 (sv. Damas)
 • SIMONIN: Nejsv. Svátost za časů apoštolských - 94
 • KRAMOLIŠ: Moc hříchu a moc milosti - 101
 • RUBIN: Krása absolutní - 104
 • Slova Petrova - 108
 • Pracovna - 108
 • Žeň - 112
 • J. H. NEWMANN: Traktát o nejsv. Trojici - 1-8

Ročník VI, Číslo 3 (1931) (pdf)

prináša:

 • DURYCH: Oheň lásky - 121
 • BRAITO: Život náš - 123
 • DEML: Ale tvá píseň je tichá - 128
 • SOUKUP: Vždy panna - 132
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 135 (sv. Benedikt Labre)
 • S. Thomas Aq.: Blahoslavení chudí duchem - 138
 • KRAMOLIŠ: Říše temna - 140
 • PECKA: Mystik se dívá na rozličné živočichy - 142
 • Sv. Tomáš: Proč Kristus zemřel na kříži? - 142
 • URBAN: Duchovní život a veřejný - 149
 • PAPICA: Bl. Jan Sarkander - 155
 • SAVONAROLA: Cesta k poznání - 162
 • DITTL: Církevní rok - 165
 • Pracovna - 168
 • Slova Petrova - 169
 • Žeň - 171
 • J. H. NEWMANN: Traktát o nejsv. Trojici - 9-16

Ročník VI, Číslo 5 (1931) (pdf)

prináša:

 • SOUKUP: Matka věřících - 241
 • Sv. Tomáš: Zvěstování Panny Marie - 243
 • DEML: Obličej - 246
 • BRAITO: Pane, nauč nás se modliti! - 251
 • DURYCH: A stvořeni budou - 255
 • LAGRANGE: Skryté cesty Boží prozřetelnosti - 257
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 135 (sv. Vavřinec)
 • PECKA: Hmotné předpoklady duchovního života - 272
 • SKOUMAL: John Henry Neuman - 275
 • S. Thomas Aq.: Blahoslavení, kteří lašnějí a žízní po spravedlnosti - 279
 • Slova Petrova - 281
 • Pracovna - 283
 • Žeň - 290
 • J. H. NEWMANN: Traktát o nejsv. Trojici - 17-24

Ročník VI, Číslo 7 (1931) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Pokušení Krista Pána - 353
 • SOUKUP: Dívka Páně - 357
 • DURYCH: Počátek a konec - 361
 • DEML: Poklad skrytý v poli - 366
 • URBAN: Život duchovní a veřejný - 368
 • KRAMOLIŠ: Pláč Ježíšův nad národem - 374
 • RUBIN: Ať vidím... - 377
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 383 (sv. Alois)
 • PECKA: Mystik se dívá na obyčejné věci - 386
 • CINEK: Ritus mše svaté - 391
 • SIMONIN: Eucharistické učení sv. Atanáše a sv. Cyrila Jerusalemského - 397
 • Pracovna - 402
 • Žeň - 407

Ročník VII, Číslo 2 (1932) (pdf)

prináša:

 • SOUKUP: Poutníkova cesta - 57
 • HABÁŇ: Naděje v křesťanském životě - 60
 • BRAITO: Život lásky - 63
 • TUREČEK: Pán je zde a volá tě - 66
 • VONDRA: Na cestu kříže - 69
 • PECKA: Vědou k hlouposti - 75
 • LUDVÍK: List sv. Ignáce k Římanům - 75
 • SIMONIN: Ctnost nábožnosti - 81
 • ŠPŮREK: Profil moderního lékaře-křesťana - 84
 • Rich. ROLLE: Poustevník hampolský, Touha a slast - 90
 • PAPICA: Červánky evanfelia v "Zemi klidného jitra" - 91
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 96 (sv. Kalixt)
 • DURYCH: Služebníci neužiteční - 100
 • DITTL: Církevní rok - 103
 • Pracovna - 106
 • Žeň - 112
 • HEJČL: Chléb s nebe - 9-16 (v PDF chýba)

Ročník VII, Číslo 6 (1932) (pdf)

prináša:

 • SOUKUP: Poutníkova cesta - 313
 • ZEMAN: Ze zuava misionář - 316
 • HABÁŇ: Conversatio nostra in caelis est - mysl křesťanská dlí v nebi - 319
 • PAPICA: Z martyrologia církve Korejské - 322 (sv. Ondřej Kim Taegon et soc.)
 • BRAITO: Láska milosrdná - 328
 • SIMONIN: Ctnost nábožnosti - 332
 • HUDEČEK: Hroby bohatýrů v Římě - 337 (sv. Cyril)
 • HEJČL: Krev úmluvy - 342
 • ŠPŮREK: Eucharistické duše - 349
 • CLAUDEL: Sv. Jan Nepomucký, mučedník - 354
 • PECKA: Přátelství - 355
 • Ze života církve - 359
 • Pracovna - 362
 • Žeň - 367
 • Dr. J. HEJČL: Chléb s nebe - 41-48 (v PDF chýba)

Ročník VIII, Číslo 2 (1933) (pdf)

prináša:

 • HEJČL: Du chovní přijímání - 65
 • PECKA: Tajemství úsměvu - 70
 • VAĚK: Křesťanská dokonalost a sociální činnost - 72
 • BRAITO: Podobni Bohu - 76
 • HABÁŇ: Duchovní život - 79
 • SOUKUP: Stěhování duší - 82
 • ZIMA: Svatá Marketa Kortónská - 86
 • PAPICA: Z nivy misií - 93
 • KOLEK: Adorácia - 98
 • SIMONIN: Několik rysů duchovní podoby sv. Alberta Vel. - 100
 • Kapitoly z církevního práva - 105
 • ŠKRABAL: Duch Písma sv. - 108
 • DURYCH: Znamení lásky - 111
 • THÉRY: Hlavní rysy dominikánského učení o duchovním životě - 114
 • Pracovna - 120
 • Žeň - 122
 • Dr. J. HEJČL: Chléb s nebe - 81-88

Ročník VIII, Číslo 4 (1933) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Základ milosti - 193
 • SOUKUP: Život mrtvých - 196
 • HABÁŇ: Očistiti se z hříchu - 199
 • DURYCH: Příklady závaznosti - 202
 • PECKA: Hagiografové - 204
 • ŠKRABAL: Víra v knihy božského původu - 208
 • SVOBODA: K osobnosti dr. Karla Sonnenscheina - 211
 • PAPICA: Z nivy misií - 216
 • KRLÍN: Ze světa - 219
 • Kapitoly z církevního práva - 222
 • THÉRY: Hlavní rysy dominikánského učení o duchovním životě - 225
 • DOUBRAVSKÝ: Člověk nepřítel - 230
 • REBAN: Do milostivého léta: Jsme opravdu vykoupeni! - 233
 • KOLEK: Z Číny - 237
 • Pracovna - 239
 • Žeň - 247

Ročník VIII, Číslo 6 (1933) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Přátelství s Bohem - 321
 • SOUKUP: Očišťování mrtvých - 235
 • HABÁŇ: Očištění z všedního hříchu - 328
 • PECKA: Pláč - 330
 • PAPICA: Z nivy misií - 332
 • KRLÍN: Životem - 334
 • DURYCH: Srovnání s Robinsonem - 337
 • ROZKOŠNÝ: P. Kašpar Hillebrand T. J. - 341
 • SIMONIN: Modlitba a oběť - 344
 • Kapitoly z církevního práva - 349
 • THÉRY: Hlavní rysy dominikánského učení o duchovním životě - 352
 • MIKULKA: Proč upadá moderní muž - 357
 • ŠKRABAL: Evangelium - 362
 • Pracovna - 364
 • Žeň - 368

Ročník VIII, Číslo 9 (1933) (pdf)

prináša:

 • Slova Otcova - 497
 • BRAITO: Hranice duchovního vedení - 499
 • SOUKUP: Pomoc zemřelým - 505
 • DURYCH: Horlivost klamná - 509
 • PECKA: Mlčení - 512
 • ZEMAN: Ze zápisku misionářova - 516
 • KRLÍN: Životem - 519
 • ŠKRABAL: Evangelium podle sv. Matouše - 521
 • MIKULKA: Proč upadá moderní muž 525
 • PAPICA: Z nivy misií - 529
 • HABÁŇ: Očištění z všedního hříchu - 328
 • ZÍTKO: Revoluce a kláštery - 532
 • DVOŘÁK: O svatém Václavu - 535
 • VESELÝ: Svaté přijímání jako posvěcující prostředek - 537
 • Pracovna - 542
 • Žeň - 545

Ročník IX, Číslo 5 (1934) (pdf)

prináša:

 • BRAITO: Zasvěcen Hospodinu - 257
 • PECKA: Eros - 260
 • SOUKUP: Věřící - 263
 • DACÍK: Kristus v církevním roce - 268
 • FABÍK: Sacerdos et victima - 272
 • DURYCH: Adorace blahoslaveného Karla Spinoly - 277
 • Kapitoly z církevního práva - 280
 • ZIMA: Důvěra v Boha - 283
 • SIMONIN: U zdrojů křesťanské bohovědy - 286
 • ŠKRABAL: Království Boží v podobenstvích - 290
 • Jan z Jenštejna (tr. Fuchs): De schismate - O rozkolu - 296
 • BITNAR: Růže svatojanská - 297
 • Texty - 303 (sv. Basil Veliký)
 • Pracovna - 306
 • Žeň - 311

Ročník X, Číslo 5 (1935) (pdf)

prináša: (V PDF chýbajú strany 307-310, 319-320.)

 • SCHAUMANN (tr. Dvořák): Madoně - 265
 • BRAITO: Maria a Církev - 266
 • DACÍK: Bůh a duše - 270
 • SOUKUP: Eucharistie prvních křesťanů - 275
 • URBAN: Učitel božský a lidský - 279
 • REBAN: Liturgické posvěcení rodiny - 289
 • SIMONIN: Křesťanské dogma v I. století svých dějin - 296
 • Texty - 300 (Umučení sv. Polykarpa, etc.)
 • Pracovna - 317
 • Žeň - ?

Ročník XVIII, Číslo 5 (květen 1943)(pdf)

prináša:

 • Sv. Ignác: List do Filadelfie - 257
 • ŠKRABAL: Magnificat - 260
 • BRAITO: Buďte dokonalí jako Otec váš - 269
 • VAŠEK: Velké touhy - 274
 • BRAITO: Vnitřní modlitba a její stupně - 282
 • ŠVACH: Plnost milosti apoštolského úřadu - 289
 • RABAS: Předpoklady zdárné sebevýchovy náboženské - 295
 • Život - Apoštolát modlitby - 299, Postavení kněze - 302, Tradive a život - 304, Ze zápisníku starého profesora 307, Morálka umění 310, "Pravda umělecká" a pravda obecná - 311
 • Pracovna - 315

Ročník XVIII, Číslo 6 (červen 1943)(pdf)

prináša:

 • Sv. Ignác: List Smyrňanům - 321
 • BRAITO: Dítě odchází od svého Otce - 325
 • PETRŮ: Boží přítel - 330
 • BRAITO: Přebýváním nejsvětější Trojice ke spojení přetvářejícímu - 333
 • MIKLÍK: Jaké ctnosti ukazuje Ježíš ve Svátosti oltářní - 339
 • ŠVACH: Svatost apoštolů - 351
 • PECKA: Výchova jako věda a umění - 358
 • Život - Z řeči sv. Otce k duchovním správcům a kazatelům římským - 368, Katolický spisovatel píše o církvi - 372, Výklad liturgických zpěvů 28., 29. a 30. června - 378, O starých obřadech - 379
 • Pracovna - 381

Ak ste tu nenašli čísla, ktoré ste hľadali, a nájdete ich niekde inde, prosím, dajte nám vedieť.

Čísla, ktoré nie sú uvedené vyššie, môžete stiahnuť
TU.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články