Časopis Na hlubinu

V pozostalosti po Mons. Vladimírovi Filovi, emeritnom rožňavskom biskupovi, sa nám podarilo nájsť časopis Na hlubinu. Keďže ide o cenný prameň pre štúdium liturgického hnutia v Čechách a na Slovensku, pokúsime sa postupne priniesť zachované čísla. Na ctených čitateľov sa obraciame s prosbou o doplnenie chýbajúcich čísel.

Ročník II, Číslo 2 (1927)(pdf)

prináša:

 • P. Silv. M. BRAITO: Odrazit od břehu - 57
 • P. Em. SOUKUP, O. P.: Zpříma - 62
 • Luise HENSEL: Tichá chvála Boží (báseň) - 66
 • H. D. NOBLE: Východisko mravního života - 66
 • B. P. DLOUHÁ: Učitelka s dětmi o Bohu - 72
 • Marie a Alžběta (píseň) - 77
 • Dr. J. KRLÍN: Inteligence a víra - 79
 • K. REBAN: Liturgické kapitolky - 81
 • Bořivoj BENETKA: Obnova kultu národních světců - 88
 • P. Fr. URBAN, OFM: Kníže mystiků - 93
 • Jaroslav CELLA: Sestra Ažběta od Nejsv. Trojice - 99
 • Z listů svaté Kateřiny Sienské - 104
 • Sv. Ignác, mučedník - 105
 • A. SCHERZER: Řády - 106
 • Ze sítě (zprávy) - 110
 • K úvaze - 114
 • Hovorna - 116
 • Literatura - 118
Na nasledujúcich číslach pracujeme:

Ročník II, Číslo 3 (1927)

prináša:

Ročník II, Číslo 5 (1927)

prináša:

Ročník III, Číslo 1 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 2 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 3 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 4 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 5 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 6 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 7 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 8 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 9 (1928)

prináša:

Ročník III, Číslo 10 (1928)

prináša:

Ročník IV, Číslo 1 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 2 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 3 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 4 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 5 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 6 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 7 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 8 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 9 (1929)

prináša:

Ročník IV, Číslo 10 (1929)

prináša:

Ročník V, Číslo 4 (1930)

prináša:

Ročník V, Číslo 5 (1930)

prináša:

Ročník VI, Číslo 1 (1931)

prináša:

Ročník VI, Číslo 2 (1931)

prináša:

Ročník VI, Číslo 3 (1931)

prináša:

Ročník VI, Číslo 5 (1931)

prináša:

Ročník VI, Číslo 7 (1931)

prináša:

Ročník VII, Číslo 2 (1932)

prináša:

Ročník VII, Číslo 6 (1932)

prináša:

Ročník VIII, Číslo 2 (1933)

prináša:

Ročník VIII, Číslo 4 (1933)

prináša:

Ročník VIII, Číslo 6 (1933)

prináša:

Ročník VIII, Číslo 9 (1933)

prináša:

Ročník IX, Číslo 5 (1934)

prináša:

Ročník X, Číslo 5 (1935)

prináša:

Ročník XVIII, Číslo 5 (květen 1943)

prináša:

Ročník XVIII, Číslo 6 (červen 1943)

prináša:

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články