Podeľme sa! – “delím sa – nedávam almužnu”

V pôstnom období od 10. 2. do 27. 3. 2016 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR. Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je: delím sa – nedávam almužnu.

Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa pošleme na účet zbierky. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu.

Akým spôsobom sa môžeme zúčastniť:

- farnosti alebo spoločenstvá zorganizujú spoločnú akciu:
- navaria pre všetkých pôstnu, skromnú polievku a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za sviatočný obed;
- rodiny navaria doma skromný obed.

Vo Svätom roku milosrdenstva sa uskutoční 10. ročník podujatia Podeľme sa! a výťažok sa použije na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, ktoré bude poskytovať odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, ženám s nechceným tehotenstvom, matkám s malými deťmi a rodinám v krajnej životnej núdzi.

Kontakt:

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová
tel.: 0905 448 002

www.khzs.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
č. účtu osobitne zriadeného na zbierku
0029 4001 6642/1100
IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642

 

Text zverejneny na webovej stranke kosickej arcidiecezy.

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...