Košická arcidiecéza: z katechézy – Odpustenie

...Nechaj si odpustiť svoj hriech! Nech Tvoj život už nestojí na hriechu! Ja aj Ty, každý z nás potrebuje tento prejav milosrdnej lásky Otca – ODPUSTENIE.
Spomínam si, keď som bol tínedžer a zanechal som detské spôsoby, že som si nechcel priznať všetky hriechy, lebo som na to mal svoj názor. Kňazovi pri spovedi som hovoril len to, čo som si myslel, že by asi chcel počuť. Tak môj život stál na neodpustených hriechoch, lebo Otec mi mohol odpustiť len tie hriechy, ktoré som si priznal. Vo vnútri som bol nepokojný, ale úspešne som odolával a všelijako som si svoje konanie ospravedlňoval. Až po niekoľkých rokoch, keď som bol už študentom na univerzite, som si urobil kvalitné spytovanie svedomia a vykonal spoveď. Vyznal som všetku tú faloš, klamanie seba a nepriznané hriechy. Ten zážitok Otcovho odpustenia stál za chvíľu hanby, v ktorej som žaloval na seba. Všetka tá ťarcha minulosti odišla preč. Tento osobný zážitok milosti odpustenia stále oživuje a obnovuje moje srdce. Toto prajem aj Tebe.

Boh, ktorý Ťa stvoril bez Teba, Ťa nerobí spravodlivým v Jeho očiach bez Tvojho pričinenia. Aby si mohol(a) od neho prijať milosrdenstvo, musíš si priznať svoje viny. Ak hovoríš, že nemáš hriech, klameš samého/samú seba a nie je v Tebe pravda. Ale ak vyznávaš svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, odpustí Ti hriechy a očistí Ťa od každej neprávosti. Sv. Ján Zlatoústy raz povedal: „Cesta pokánia je zavrhnutie hriechov. Najprv vyznaj svoje hriechy, aby si bol ospravedlnený. Preto hovoril aj prorok: „Povedal som si: Vyznám Pánovi svoju neprávosť. A ty si mi odpustil zlobu môjho srdca.” … Ak niekto zavrhuje, čo spáchal, ťažšie do toho upadne znova.” Božie milosrdenstvo víťazí nad všetkými Tvojimi hriechmi a pôsobí najmä vo sviatosti zmierenia. ..

Karol Vallo

Text zverejnený na webovej stránke Košickej arcidiecézy .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články