Vydať sa na cestu

Vo vzťahu k Dieťaťu, ktoré sa narodilo v Betleheme, existuje celá škála ľudských postojov, a to už od biblických dôb. Jednak sú tu tí, ktorí dobre poznajú Písmo a jeho výklady: učitelia zákona, kňazi, horlivci farizeji, skrátka duchovní „profesionáli“. Tí všetci vedeli, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme, poznali mesiášske proroctvá. Keď však Boh konečne zasiahne do dejín ľudstva, keď sa im ponúka, aby sa dali vtiahnuť do deja, zostávajú iba vonkajšími pozorovateľmi. Potvrdia síce pravdu o jeho narodení, ale nevydajú sa na cestu. S ich životom to nakoniec nemá nič spoločné.
Potom je tu dokonca Herodes a ďalší, ktorých príchod Mesiáša celkom vystraší. Nepočítali s ním, mohol by im prekaziť ich plány – je potrebné ho odstrániť! Nakoniec sú tu mudrci z Východu, vlastne pohania, ktorí o Mesiášovi Izraela nič nevedeli. Písmo nečítali. Ale vo svojom srdci mali túžbu po pravde. A nie len to, mali aj ochotu vyvodiť dôsledky, keď pravdu spoznajú; vydať sa na cestu.
Všetci sme každodenne pozývaní vstúpiť a stále znovu vstupovať do Ježišovho príbehu a stať sa jeho súčasťou.

Vojtěch Kodet: Hledám tvou tvář (karmelitánske nakldatelství)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články