Z vianočného posolstva Svätého Otca Františka „Urbi et Orbi“

….Kde sa rodí Boh, tam sa rodí nádej; a kde sa rodí nádej, tam ľudia znovu nachádzajú svoju dôstojnosť. A predsa ešte i dnes sú tu zástupy mužov a žien pozbavených svojej ľudskej dôstojnosti a tak ako malý Ježiško trpiacich chladom, chudobou a odmietnutím zo strany ľudí. Prejavme dnes našu blízkosť tým, ktorí sú najbezbrannejší, najmä deťom naverbovaným za vojakov, ženám podstupujúcim násilie, obetiam obchodovania s ľuďmi a predaja drog.

Nech nechýba naša opora tým, čo sú na úteku pred biedou a vojnou, ktorí cestujú za  často nehumánnych podmienok a nezriedka riskujú i svoj život. Nech sa dostane odmena hojného požehnania tým jednotlivcom i štátom, čo sa podujali veľkodušne zachrániť a prijať mnohých migrantov a utečencov a pomáhajú im vybudovať dôstojnú budúcnosť pre seba a svojich drahých a začleniť sa do spoločnosti, ktorou sú prijatí.

V tento sviatočný deň nech Pán prinavráti nádej tým, čo sú bez práce a nech podporuje námahu tých, čo nesú verejnú zodpovednosť v oblasti politiky a ekonomiky, aby sa zasadzovali za dosahovanie spoločného dobra a za ochranu dôstojnosti každého jedného ľudského života.

Kde sa rodí Boh, tam prekvitá milosrdenstvo. Ono je tým najhodnotnejším darom, ktorým nás Boh obdarúva, zvlášť v tomto jubilejnom roku, kedy sme vyzvaní k tomu, aby sme objavili jemnosť nášho Otca, ktorú prejavuje voči každému z nás. Nech Pán zvlášť obdaruje uväznených, aby zakúsili jeho milosrdnú lásku, ktorá lieči rany a víťazí nad zlom.

A tak sa dnes spoločne radujme zo dňa našej spásy. Kontemplujúc jasličky, uprime zrak na Ježišovu otvorenú náruč, ktorá nám predstavuje milosrdné Božie objatie, a zároveň počúvajme detský hlások Jezuliatka, ktorý nám šepoce: «Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“» (Ž 122,8).

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články