Z komentára Juraja Vitteka: Pápežov vianočný katalóg

...Vianoce sú sviatkom nekonečného Božieho milosrdenstva. Sv. Augustín z Hippa hovorí: „Mohlo byť milosrdenstvo voči nám nešťastníkom väčšie než to, ktoré priviedlo Stvoriteľa neba k zostúpeniu z neba?” Svätý Tomáš Akvinský učí, že milosrdenstvo značí, že Boh dáva človeku dokonalosti, takže odstraňuje jeho chyby a nedostatky. Ježiš sa stáva človekom, aby nás obdaroval dokonalosťami, ktoré nám chýbajú. Na Vianoce sa uskutočnilo to, čo Otcovia Cirkvi nazývali admirabile commercium, tajomná výmena: „Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi.“ Boh si zobral náš hlad, smäd, hriech, ba dokonca smrť, aby nás nasýtil, napojil, urobil svätými a daroval nám život. Svätý Augustín pokračuje v citáte, ktorý použil včera pápež František: „Samotné toto milosrdenstvo priviedlo Pána sveta k tomu, aby sa zaodel prirodzenosťou sluhu, takže hoci bol sám chlebom, pociťoval hlad, hoci bol plným nasýtením, pociťoval smäd, hoci bol mocou, stal sa slabým, hoci bol záchranou stal sa zraneným, hoci bol životom, bol vystavený smrti. A toto všetko preto, aby zasýtil náš hlad, uľavil nám v horúčave, posilnil našu slabosť, zrušil našu neprávosť, roznietil našu lásku“ (Serm. 207,1: PL 38,1042). My Bohu ponúkame - zvlášť pri svätej spovedi - katalóg našich hriechov, náš chorobopis, a on nám ponúka katalóg cností, liek milosrdenstva, zdravotnú kartu našich uzdravení.

O pár dní, 10. januára 2016, sa v bratislavskej Petržalke začne putovanie relikvií svätej Terézie z Lisieux, Učiteľky Cirkvi a najväčšej svätej moderných čias, veľkej učiteľky Božieho milosrdenstva. Toto putovanie bude pokračovať takmer dva týždne po celom Slovensku. Táto svätica naplno zažila tajomnú výmenu Vianoc, o ktorej hovorím. Stalo sa to na Vianoce roku 1886. Mala vtedy 14 rokov. Desať rokov predtým jej zomrela mamička, čo v nej spôsobilo veľké citové zranenie. Dôsledkom toho bola veľmi citovo labilná, trpela vnútornou neistotou a precitlivelosťou. Sama si na to spomína: „Bola som skutočne neznesiteľná pre moju prehnanú citlivosť. ... Bolo treba, aby Boh urobil malý zázrak, ktorý mi dal vyrásť v jedinej chvíli a tento zázrak urobil v nezabudnuteľný deň Vianoc. Ježiš, sladké malé dieťa, zmenil v jednej hodine noc mojej duše na riavy svetla... v tú noc, kedy sa on sám stal slabým a trpiacim z lásky ku mne, ma On urobil silnou a odvážnou, obliekol ma do svojej výzbroje a od tej blaženej noci som začala takpovediac beh obra...“ Terezka opisuje celý zázrak milosti, ktorý sa udial po polnočnej omši u nich doma pod vplyvom svätého prijímania. Počas istej mrzutosti, ktorú jej spôsobil milovaný otecko unavený neskorou hodinou, zakúsila silu milosti, ktorá jej pomohla v jednej chvíli uzdraviť jej precitlivelosť, ktorá by sa inak určite skončila prúdom sĺz. Od toho momentu sa správa ako dospelá žena a ako 15-ročná vstupuje so špeciálnym pápežským povolením do karmelitánskeho rádu. Terezka objavila silu ducha, ktorú stratila vo veku 4 a pol roka a zachovala si ju navždy.

Takáto je tajomná výmena Vianoc! Na Vianoce Božie Milosrdenstvo dáva človeku dokonalosti, ktorých má nedostatok, uzdravuje jeho chyby a nedostatky. Na Vianoce 2015, v Svätom roku milosrdenstva každému z nás Cirkev opäť ponúka bohatú ponuku vianočného katalógu cností, z ktorého si každý môže vybrať tú cnosť, ktorá mu chýba a ktorú práve najviac potrebuje. Ponuka, akú inde nenájdete!

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články