Matka krásnej lásky

Mať za matku nepoškvrnenú Máriu je obrovský dar! Matku, skvejúcu sa krásou, priezračnou v Božej láske. Myslím na dnešnú mládež, vyrastajúcu v prostredí presýtenom obrazmi, ktoré ponúkajú falošné vzory šťastia. Chlapci a dievčatá sú ohrozované stratou nádeje, lebo sa nezriedka stávajú sirotami pravej lásky, ktorá napĺňa život zmyslom a radosťou.

Táto téma bola drahá môjmu predchodcovi Jánovi Pavlovi II., ktorý často krát predkladal mládeži našej doby Máriu ako „Matku krásnej lásky“. Nemálo skúseností nám žiaľ hovorí, že dospievajúci mladí, dokonca aj deti sú ľahko obeťami pokrivenej lásky, sú podvádzaní bezohľadnými dospelými, ktorí klamú sami sebe aj im a vťahujú ich do slepých uličiek konzumnej mentality. Aj tie najposvätnejšie skutočnosti, ako je ľudské telo, chrám Boha lásky a života sa tak stávajú predmetom konzumu, a to stále častejšie, ešte skôr než dospejú. Ako je smutné, keď mladí stratia schopnosť úžasu, pôvab tých najkrásnejších citov, úctu k telu. Veď v tele sa nám odhaľuje bezodné tajomstvo ľudskej osoby.

Benedikt XVI.:Príhovor pred modlitbou Anjel Pána pri slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2007

Na minutu s Benediktom XVI. O viere nádeji a láske- karmelitánske nakladatelství

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články