Anjel Pána so Svätým Otcom: Kristus Kráľ z lásky nezostúpil z kríža

..Ježiš sa zjavil ako kráľ – kedy? V udalosti kríža. Kto hľadí na Kristov kríž, nemôže nevidieť prekvapivú nezištnosť lásky. Niekto z vás môže povedať: ‚Ale, Otče, toto bolo zlyhanie!‛ A práve v zlyhaní hriechu – hriech je zlyhaním – v zlyhaní ľudských ambícií, tam je víťazstvo kríža, tam je nezištnosť lásky. V zlyhaní kríža je vidieť lásku, túto lásku, ktorá je nezištná, ktorú nám Ježiš dáva. Hovoriť o moci a sile pre kresťana znamená odvolávať sa na moc kríža a na silu Ježišovej lásky: lásky, ktorá zostáva pevná a neporušená, aj v konfrontácii s odmietnutím, a ktorá sa ukazuje ako zavŕšenie života stráveného v totálnom sebaobetovaní v prospech ľudstva. Na Kalvárii sa okoloidúci a vodcovia ľudu Ježišovi pribitému na kríž posmievajú a vyzývajú ho: «Zachráň sám seba, zostúp z kríža!» (Mk 15,30). - «Zachráň sám seba!» No paradoxne, Ježišova pravda spočíva práve v tom, čo na neho posmešným tónom vykrikujú jeho odporcovia: «Sám seba nemôže zachrániť!» (v. 31). Ak by bol Ježiš zostúpil z kríža, podvolil by sa tak pokušeniu kniežaťa tohto sveta. On však nemôže zachrániť sám seba práve preto, aby mohol zachrániť druhých, práve preto, lebo dal svoj život za nás, za každého z nás. Povedať ‚Ježiš dal život za svet‛ je pravdou, ale krajšie je povedať: ‚Ježiš dal svoj život za mňa‛. A dnes tu na námestí, každý z nás povedzme vo svojom srdci: ‚Dal svoj život za mňa‛, aby mohol spasiť každého jedného z nás z našich hriechov.

A kto toto pochopil? Dobre to pochopil jeden z dvoch zločincov, ktorí sú ukrižovaní spolu s ním, nazývaný „kajúci lotor“, ktorý ho prosí: «Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva» (Lk 23,42). A bol to zločinec, bol to skorumpovaný človek, ktorý tam bol odsúdený na smrť práve za všetky tie surovosti, ktoré popáchal za svojho života. No v Ježišovom postoji, v jeho miernosti, uzrel lásku. A toto je sila Kristovho kráľovstva: je to láska. Preto nás Ježišovo kraľovanie neutláča, ale nás oslobodzuje od našich slabostí a bied, dodávajúc nám odvahu kráčať po cestách dobra, zmierenia a odpustenia.

Hľaďme na Ježišov kríž, pozrime na kajúceho zločinca a povedzme všetci spolu to, čo povedal kajúci lotor: «Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva». ..

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články