Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká

Každý deň zdanlivo dobrí ľudia sa správajú zle a zomierajú; ale zdanlivo zlí ľudia sa obrátia a žijú. Boh nemá „záľubu v smrti hriešnika“, ale chce, aby sa človek „odvrátil od svojich ciest a žil“ (Ez 18,23).
Počúvajte ma pšeničné zrnká! Počúvajte vy, ktorí ste tým, čím chcem, aby ste boli! Nech vás neprivádza do smútku to, že ste zmiešaní z plevami. Zlí nebudú s vami naveky. Aká ťažká je hromada pliev? Vďaka Bohu je ľahká! Musíme len ostať ako zrnká a potom nás to nezdrví, nech je to akokoľvek ťažké. „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť , aby ste mohli vydržať“ (1Kor 10,13).
Nech počúvajú aj plevy! Nech počúvajú kdekoľvek sú. Nechcem, aby tu boli plevy, ale ak tu sú, pobádajme ich. Počúvajte teda, plevy, hoci, ak naozaj budete počúvať, už viac nebudete plevami. Počúvajte teda: nech vám pomôže Božia trpezlivosť. Nech vás blízkosť zrniek a tieto rady urobia zrnkami. Nechýba vám dážď Božích slov. Nech nie je pôda vo vás neplodná. Ožite! Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká! Ten, kto vás zasadil, chce nájsť plné pšeničné klasy a nie tŕnie.

Svätý Augustín z Hippa.

Scott Hahn, Mike Aquilina – Žiť tajomstvá (príručka pre nedokončených kresťanov) (redemtoristi)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články