Čo je viera?

Čo je to viera?
Je to dar, je to milosť. Dar, ktorý dáva Boh a na ktorý človek odpovedá áno. A najviac je to postoj. Viera nie je filozofický alebo svetový názor, viera je štýl života, viera je uskutočnená odpoveď na Božiu výzvu. Viera je prijatie Božieho Syna Ježiša Krista do nášho života. Viera je krok do tajomstva, je to intimita s Bohom, je to kvas nového života.
Viera je niečo, čo presahuje definíciu viery.
Viera nie je póza, viera nie je „akoby“.

Do dediny prišli na púť najrôznejšie atrakcie. Medzi nimi aj človek chodiaci po lane. Postavil si dva vysoké stĺpy a vysoko medzi nimi natiahol lano. Vyliezol hore a chodil po lane sem a tam.
Dolu sa zhromažďovali ľudia a tlieskali. Keď ich bolo stále viac, nechal si artista vytiahnuť nahor fúrik a jazdil s ním majstrovsky sem a tam. Ľudí pribúdalo a ich obdiv k povrazochodcovi vzrastal.
Artista si na fúrik nechal položiť dve vrecia plné zemiakov a jazdil vysoko medzi stĺpmi. Isto a bezpečne.
Keď dolu pod lanom utíchol potlesk divákov, zvolal na nich: „Veríte, že by som každého z vás bezpečne previezol na druhý koniec?“
Všetci dolu volali: „Veríme!“
Majster sa odmlčal a za chvíľu povedal: „Tak poďte niekto hore a nechajte sa previesť z jedného konca na druhý.“
Nenašiel sa ani jeden, ktorý by poslúchol výzvu.

Aké jednoduché je stáť a volať „verím“. Aké náročné je vstúpiť do Ježišovej náruče a nechať sa preniesť zo starého do nového života.

Max Kašparů – z knihy: Malý kompas viery

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články