Koľkí sú nemí srdcom

Koľkí sú nemí srdcom, hoci ústami kričia.
Iní naopak, mlčiac perami, volajú srdcom. A uši nášho Boha sú nastavené práve na srdce človeka.
sv. Augustín:: Enarrationes in Psalmos 119, 9

Juraj Pigula (ed) – Horiace srdce – myšlienky a modlitby sv. Augustína (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články