Pápež František dnes – učme sa štýlu Boha, ktorý „nás zachraňuje tým, že nám slúži a ponižuje sa

...Tento štýl Boha, ktorý nás zachraňuje tým, že nám slúži a ponižuje sa, nás má v mnohom čomu naučiť. Očakávali by sme triumfujúce Božie víťazstvo; Ježiš nám naopak ukazuje to najpokornejšie víťazstvo. Pozdvihnutý na kríži, dovolí, aby sa zlo a smrť zúrivo naňho vrhli, zatiaľ čo on neprestáva milovať. Pre nás je ťažké prijať túto skutočnosť. Je to mystérium, ale znak tohto mystéria, tejto nezvyčajnej pokory, spočíva v sile lásky. V Ježišovej Pasche vidíme zároveň smrť i liek na ňu, a toto je možné vďaka veľkej láske, s ktorou nás Boh miloval, vďaka láske pokornej, ktorá sa ponižuje, vďaka službe, ktorá vie prijať stav sluhu. Tak Ježiš nielenže odstránil zlo, ale ho premenil na dobro. Nezmenil veci slovne, ale prostredníctvom skutkov; nie zdanlivo, ale v ich podstate; nie na povrchu, ale pri koreni. Urobil z kríža most smerujúci k životu. Aj my s ním môžeme zvíťaziť, ak si zvolíme slúžiacu a pokornú lásku, ktorá zostane víťaznou naveky. Je to láska, ktorá nekričí a nenanucuje sa, ale vie očakávať s dôverou a trpezlivosťou, lebo – ako nám pripomenula Kniha nárekov – «dobre je ticho čakať Pánovo spasenie» (3,26).

«Boh tak veľmi miloval svet». My máme sklon milovať to, čo cítime, že potrebujeme a po čom túžime. Boh naopak stále až do konca miluje svet, čiže nás, takých akí sme. Aj v tejto Eucharistii prichádza, aby nám slúžil, daroval nám život, ktorý zachraňuje pred smrťou a napĺňa nádejou. Zatiaľ čo obetujeme túto omšu za našich drahých bratov kardinálov a biskupov, vyprosujme si to, k čomu vyzýva apoštol Pavol: aby sme «mysleli na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi» (Kol 3,2); na lásku k Bohu a k blížnemu, viac než na naše potreby. Kiež sa neznepokojujeme pre to, čo nám tu dolu chýba, ale skôr kvôli pokladu tam hore; nie kvôli tomu, čo potrebujeme, ale pre to, čo je skutočne potrebné. Nech nám pre náš život vystačí Pánova Pascha, aby sme boli slobodní od starostí o prchavé veci, ktoré pominú a zaniknú v ničote. Nech nám stačí on, v ktorom je život, spása, zmŕtvychvstanie a radosť. Takto budeme sluhami podľa jeho srdca: nie funkcionármi, ktorí preukazujú službu, ale milovanými synmi, ktorí dávajú život za svet.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články