Báseň o Kristovi, večnom živote a Milosrdenstve


Kristus

Boh veľkolepý a milosrdný vyslovil Slovo
a skrze toto Slovo povstal svet.
I naplnil ho láskou veľkou, silnou dobrotivo,
ʼby svedčil o sláve sladkej sťa med.
-
Všetko sa skrze Slovo ozaj zachránilo –
láska sa stala všeobecnou a úplnou.
Bude len nádej a niet strachu previnilo,
a spása ľudu zažiari aj s nocou temnou.
-
Kristus sťa perla vnára sa do našich duší –
volá do hĺbky srdca nášho: „Kde si? Tu si!“
Láskou objíma trpiaceho každého
a napĺňa zmyslom veľkého i malého.
-

Večný život

Prečo sa javí život jak umieranie?
Vari sme skutočne odsúdení k smrti?
Nie! Smrť naša je nám víťazné imanie,
keď spojíme sa s Pánom v životnej púti.
-
Nie koniec životnej púte totiž smrť je,
ale vrúcnym naplnením, keď duša vie.
Duša naša vie, pozná, Pravdu uvidí do tváre
a oblažujúco vypláva na Božie veľmore.
-
Blažená duša, čo vidí Božiu velebu,
slávna duša, čo cíti čerstvú vôňu dubu.
Je to zrod života nového a večného –
je to nádej Hlasu krásneho a veľkého.
-

Božie milosrdenstvo

A najvlastnejšou podstatou Boha je veru láska –
Joj, jak to bolí, keď Ju neľúbia a sú jak maska!
Ako môže Láska táto nechcieť sa nám dávať?
Kto Ju prijme, bude – ver – s Víťazom mávať.
-
Hriech každý sa rýchlo zmyje,
ʼbo Pán ho sníma a bystro vleje
do srdiečka Svojho vrúcneho, premilosrdného,
kde je miesta pre odpustenie neobyčajného.
-
Hoci sa hriech a pád stále opakujú,
plesajú od odpustenia a ďakujú.
Lebo Pán odpúšťa a všetkých prijíma
a hriešnikov sa ako svätcov ujíma.
-

PrílohaVeľkosť
Kristus.jpg3.24 KB
eternity2.jpg3.05 KB
Božie milosrdenstvo.jpg15.68 KB

Informácie o Roman Gemela

Redakčné články