Modlime sa so sv. Ignácom

Modlime sa so sv. Ignácom:
“Večný Pán a Kráľ celého stvorenia, prichádzam
v pokore k tebe. S pomocou a podporou
Márie, tvojej Matky, a všetkých svätých
a silne pohnutý tvojou milosťou. A tak
ti ponúkam seba samého a dávam sa ti
k dispozícii k práci na tvojom projekte.
Hlboko si želám byť s tebou v prijímaní
všetkých útokov a zneužívaní voči tebe,
ako aj všetkej chudoby, ako duchovnej
tak aj telesnej. Rozhodujem sa pre toto
všetko slobodne, len nech je to na tvoju
väčšiu česť a slávu. Ak ma teda, môj Pán
a Boh, prijímaš do svojej služby, vezmi
a prijmi ma do takého štýlu života, aký
vedieš ty. Amen.”

Zdroj: HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články