Bájka o dvoch krtkoch


Bolo raz jedno krásne orné pole a práve naň prišli žiť dvaja malí krtkovia.

Jeden krtko si povedal: „Ja som už vyzrel, môžem sa osamostatniť od otca a vykopať si vlastné tunely. Postavím si vlastný krtinček.“

Druhý krtko sa bojazlivo pozrel na svojho kamaráta a povedal si: „Ja sa ešte necítim taký zrelý. Budem dôverovať otcovi a budem stavať svoj krtinček podľa neho.“ Na to prvý krtko povedal: „Ha, aký si nesmelý a nemúdry! Pozri, aký som ja odvážny a sebavedomý, vyrovnaný a dôverujúci vo svoje vlastné schopnosti! Tak to má byť – už som vyzrel.“ Druhý krtko odpovedal: „Nuž, neviem, braček, neviem...“
-

A tak si dvaja malí krtkovia začali stavať tunely a každý svoj vlastný krtinček uprostred tohto krásneho orného poľa.

No, ako krtkovia rástli a zmáhali sa na tele i na duchu, stalo sa niečo nevídané. Prvý krtko, ten odvážnejší a dôverujúci vo vlastné sily, vyrástol a ledva sa dostal von z krtinca. Bol mu taký úzky, až sa mu mnohé tunely zasypali a všetko jedlo, čo si nazhromaždil, zostalo stratené v zrútených alebo nedostupných podzemných chodbách. I čudoval sa, ako sa to mohlo stať a najmä sa čudoval, prečo sa to isté nestalo aj druhému krtkovi.
„Braček, ako to, že moje chodby sú mi priúzke a zasypávajú sa, a tvoje sú stabilné a široké?“ opýtal sa prvý krtko druhého.

A druhý krtko mu odpovedal: „Braček, ja som neveril, že nepotrebujem otca a že si vystačím sám. Preto som vždy pri stavbe svojich tunelov rátal s tým, že sem raz príde otec. On je však veľký a dospelý, preto som musel stavať od začiatku širšie tunely, a preto sa do nich zmestím aj teraz ja, keď som už ja sám veľký...“
-
Poučenie

Dôvera vo svoje vlastné schopnosti nie je dobrá, pokiaľ ide na úkor dôvery v Otca a v Jeho pomoc. Stavajme si svoj život opatrne, rátajúc vždy s Bohom v našom živote, a potom nebudeme tak zaskočení svojimi vlastnými omylmi – a nestratíme duchovné imanie a nebeské poklady, ktoré si máme zhromažďovať. :-)
-

PrílohaVeľkosť
krtko.jpg4.37 KB

Informácie o Roman Gemela

Redakčné články

 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 18.04.2003 - 00:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...