Svätý Augustín o pokore

Kde je láska, tam je pokoj, kde je pokora, tam je láska.

sv. Augustín: In epistulam Johannis tractatus, prol.

Kráčaj po ceste pokory, ak chceš dôjsť k večnosti. Kristus ako človek je tvojou cestou. Kristus ako Boh je tvojím cieľom. Kráčaj k nemu prostredníctvom neho.

sv. Augustín: Sermones 123, 3, 3

Juraj Pigula (ed) – Horiace srdce – myšlienky a modlitby sv. Augustína (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články