Čo získam z modlitky?

Spýtali sa raz jedného mnícha: Čo si získal tým,
že sa pravidelne modlíš k Bohu? On sa zamyslel
a odpovedal na to: Nič...
Ale viem, čo som stratil – hnev,zlosť, chamtivosť,
závisť, neistotu, strach...
Niekedy odpoveď na naše modlitby a prosby
nie je to, čo získavame,ale to, čo strácame.
A práve takto získavame najviac...

Zdroj: internet

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články