Rebrík do neba

Duchovná tradícia hovorí o predstave rebríka do neba. Celá spirituálna cesta sa dá prirovnať k rebríku, ktorý vedie smerom hore. No tento rebrík je zároveň pevne vsadený do zeme. Nahor vedie len vtedy, ak prijmeme naše ľudské bytie. V tom je práve paradox kresťanstva: kto zostupuje, stúpa nahor. Kto chce stúpať s úmyslom uniknúť zemskej príťažlivosti, vždy znova padne – a stroskotá vo svojom úmysle. O tom svedčia aj Ježišove slová: „kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23,12) Alebo, ako sa píše v Liste Efezanom: len ten vstúpi na nebesia, kto predtým zostúpil – na zem, alebo do svojho vlastného podsvetia (porov. Ef 4,10).

Anselm Grün: Malá kniha o šťastí (vyd. Dobrá kniha)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články