Platí „na večnosť“

Čo sa stane, ak niekto spozná, že 2x2=4? Odpoveď je jednoznačná: toto poznanie platí „na večnosť“. Je možné domnievať sa, že nejako podobne je to aj s láskou. Aj tam sa toto poznanie, že je to „niekto“, deje „pod zorným uhlom večnosti“ (sub specie aeternitatis). Je to poznanie, ktoré platí raz a navždy. Platí „na večnosť“. Cítime a milujeme ho či ju, aj keď nám chýba osobný kontakt. V tomto duchu sa nesú aj výroky: „Kto bol milovaný, na toho sa nezabudne“, „Láska je mocná ako smrť“ (Pieseň piesní 8, 6), prípadne „Láska nikdy nezanikne“ – ako to pred 2000 rokmi napísal apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom v 13. kapitole.

Jaro Křivohlavý: Mať pre čo žiť (karmelitánske nakladateľstvo)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články