Dôležitá hromadná pripomienka na podpísanie do zajtra 24.9.2015

Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!

Milí priatelia,

Ministerstvo kultúry pripravilo nový výnos, ktorým sa budú rozdeľovať granty a samozrejme všetko ostáva v pôvodných koľajách. Našim cieľom je to zmeniť. Preto:

▪ žiadame úpravu návrhu výnosu, tak aby granty boli poskytované ako káže zákon – na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a nie na výchovu prijímania „inakosti“. Tento pojem nie je legislatívne jednoznačný.
▪ Čím viac iných cieľov, tým menej peňazí pre tých, ktorým sú dotácie určené a preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím, či znevýhodnením.
▪ Výstava FEM(INIST) FATALE v Dome umenia Kunsthalle, ktoré patrí pod Ministerstvo kultúry SR, bola kontroverzná voči rodine a manželstvu (rozkroky národných buditeľov, zosmiešňovanie dojčenia, link Neželáme si, aby štát finančnou podporou takýchto výstav vysielal dva protichodné signály

a preto podávame hromadnú pripomienku, ktorú môžete podpísať tu:

link

Rozšírte tento link medzi svojimi priateľmi. Stačí nám päťsto podpisov. Verím, že Ministerstvo kultúry patrí medzi tie, kde sa zmena dá dosiahnuť.

Pozor pripomienkové konanie je iba do 24.9.2015!!!

S pozdravom

Anton Chromík

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články