Mária a Ján

Na kríži už nie je Kristus a pod ním nie je jeho Matka, čiže Ježiš a Mária. Viem, že hovoríme o bolestivej Matke pri päte kríža. Ja si však nemyslím, že bola bolestivá. Myslím si, že bola trpiacou matkou.
Neviem si predstaviť matku Machabejcov ako bolestivú, keď posielala svojich sedem synov na smrť. V srdci matky musela byť istá radosť, keď dávala svojho syna. Je tu i čosi iné. V tej chvíli pod krížom už totiž nemáme Ježiša a Máriu. máme tu nového Adama a novú Evu. Náš Pán na kríži je nový Adam, Božia Matka pri päte kríža je novou Evou. My sa chystáme naplniť manželský zväzok a z tohto naplneného manželstva bude nový Adam a nová Eva počiatkom novej Cirkvi, ktorej symbolom bude Ján. Nový Adam v tej chvíli hovorí žene: „Žena, hľa, tvoj syn.“ A učeníkovi nevraví „Ján“ ( v tom prípade by to bol iba Zebedejov syn), ale mu vraví: „Syn, hľa, tvoja matka!“ V ňom sa začína nový život. Božia Matka sa stáva symbolom Cirkvi. Podobne ako Eva bola matkou všetkého živého, Mária sa stáva matkou nového stvorenstva v stave milosti.

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články