Pôst a Púť za kňazov 2015

15. septembra 2015, v deň slávenia Sedembolestnej Panny Márie, sa začína 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov. Zámerom pôstnej a modlitbovej reťaze je vyprosovať kňazom duchovnú silu pre svätý život a horlivú kňazskú službu.

Súčasťou tejto iniciatívy je i Púť za kňazov do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015.

Program púte:

- 9:30 privítanie pútnikov, vystavenie relikvie krvi sv. Jána Pavla II.
- 9:45 krížová cesta za kňazov
- 10:15 moderovaná adorácia s piesňami – sr. Eliška Bielková
- 11:30 sv. omša – o. arcibiskup Stanislav Zvolenský
- 13:00 obedná prestávka
- 14:00 prednáška – o. Ján Buc + MZK band
- 15:30 záver
pričom bude súbežne:
- 9:30 - 11:30 možnosť spovede
- od 13:00 otvorenie oratória pre deti
- 14:00 - 15:30 organizovaný program pre deti

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.mzk.sk a www.postaputzaknazov.sk.

Text zverejnený na webovej stránke Bratislavská Arcidiecéza .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články