Aby sme boli apoštolom trvácej, hlbokej a vernej lásky

Žena hrá pri výchove muža úplne výnimočnú úlohu. Jej cit pre lásku je oveľa hlbší a náročnejší.
Lepšie chápe zmysel pre vernosť a čistotu. Je menej pripútaná k telesnosti. Potrebuje predovšetkým dôverné priateľstvo a nehu. Je viac zameraná na vnútro. Mužovi môže toto mnoho pomôcť, aby objavil v sebe to najdôležitejšie, vytrhol ho z jeho egoizmu a prebudil jeho charizmy a nadanie. Môže v ňom podnietiť to najdôležitejšie, čo je schopný dať.
Nebuď nikdy jeho zvodkyňou, ktorá provokuje jeho priemernosť, ale objaviteľkou, ktorá sa dožaduje jeho svätosti.
Teraz je rad na tebe, aby si sa stal apoštolom opravdivej, trvácej, hlbokej a vernej lásky. Je to nevýslovný rozkvet, šťastie a radosť.

Daniel Ange – Tvoj kráľ je mladý ako ty

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články