Zomrel biskup, Mons. Vladimír Filo

Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír FILO, emeritný rožňavský biskup,

zomrel v nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby v utorok 18. augusta 2015.

Hoci sa systematicky venoval hlavne štúdiu filozofie a práva (dosiahol v týchto odboroch licenciát) celé Slovensko ho pozná hlavne ako liturgistu a niet divu: na poli liturgie a liturgiky podnikol obrovský kus práce.

Celý jeho život bol preniknutý slávením liturgie. Pristupoval k nej s obdivom a bázňou. Láska k liturgii ho priviedla ku kňazstvu, neskôr bol ceremoniárom na biskupskom úrade v Trnave. Hoci on sám stál v úzadí a do popredia dával prekladateľskú činnosť Mons. Malého a Mons. Javora, má aj on veľkú zásluhu na prekladoch liturgických textov do slovenčiny (skoro všetkých). Práve on sa najviac zaslúžil o to, aby naše preklady mali teologickú a terminologickú presnosť. Bol zakladateľom časopisu Liturgia a prvým predsedom liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska (predtým bol propredsedom Mons. Malý).

Nikdy nebol spokojný so sebou - ani ako biskup - často sa stalo, že povedal „Musím sa učiť...“ Bol náročný a prísny predovšetkým na seba, na ostatných až potom a to nám pomáhalo rásť. Pamätám si ako mi raz povedal: „Ja by som veľmi chcel, aspoň raz!, zažiť takú omšu, kde je všetko ako má byť...“

Jeho posledné týždne boli poznačené veľkým utrpením, ale i vtedy bol príkladom a povzbudením. Nebolo ľahké vidieť ako trpí, ale bolo pre mňa povzbudením vidieť, ako svoje utrpenie prežíva v odovzdanosti do Božej vôle. Svoje utrpenie obetoval hlavne za kňazov, ale aj za ostatných ľudí.

PrílohaVeľkosť
Snímka obrazovky 2020-08-23 o 21.17.00.png285.37 KB
Snímka obrazovky 2020-08-23 o 21.16.29.png912.37 KB
Snímka obrazovky 2020-08-23 o 21.45.15.png322.37 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články