Kardinál Rylko rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove

„V Krakove budú mladí ľudia pozvaní, aby uvažovali nad témou «milosrdenstva ako ideálu života a ako kritéria pre dôveryhodnosť našej viery»; budú vyzvaní, aby znovu objavili milosrdnú Božiu tvár, ktorá sa prejavuje v tvári Ježiša Krista - Božieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. Z Krakova sa musí po celom svete rozšíriť správa plná nádeje, o láske milosrdného Boha voči každému človeku na zemi. Pápež hovorí: «Koľkými púšťami aj dnes musí človek prejsť! Zvlášť púšťou, ktorá leží v ňom, keď chýba láska k Bohu a k blížnemu [...], ale Božie milosrdenstvo je schopné dať zakvitnúť aj vyprahnutej krajine...».“

Ako sa ďalej uvádza v posolstve kardinála Stanislawa Rylka, podobne „ako na Svetových dňoch mládeže v Ríme v Tor Vergata, ktoré sa konali v rámci Veľkého jubilea roku 2000, aj na Svetových dňoch mládeže v Krakove bude na mieste najväčšieho stretnutia mladých nazvanom Campus Misericordiae symbolická Svätá brána ako viditeľné znamenie charakteru podujatia. Svätý Otec František, sprevádzaný niekoľkými mladými ľuďmi, prejde touto bránou na začiatku modlitbovej vigílie v sobotu 30. júla, ktorá vyvrcholí eucharistickou adoráciou. A napokon v nedeľu 31. júla po Eucharistii pápež odovzdá piatim dvojiciam mladých ľudí z piatich kontinentov zažaté lampy, symbol ohňa milosrdenstva ponúkaného Kristom, a pošle mladých ľudí do celého sveta ako svedkov a misionárov Božieho Milosrdenstva.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články