Film: Svätý Peter


Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov. Samozrejme aj pôsobenia Ježiša Krista po jeho zmŕtvychvstaní. Tiež je počas deja prítomných viacero ukážok mnohých iných momentov zo života Ježiša v podobe Petrových spomienok. Veľmi obšírny film, ktorý vrcholí prenasledovaním kresťanov v Ríme a ukrižovaním Svätého Petra.

Film je rozdelený na dve DVD. Na prvom sú zachytené udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní a teda dej sa odohráva v Jeruzaleme, resp. vo Svätej Zemi. Udalosti z prvého disku končia rozídením sa Ježišových učeníkov do sveta a odchodom Petra do Ríma. Druhé DVD začína udalosťami v Ríme, po tom čo sa v tomto meste objavuje Peter.

Vráťme sa teda k prvej časti. Ukazuje jednotlivé udalosti známe aj z Písma:
- Ukrižovanie Ježiša Krista.
- Zúfanie apoštolov po Ježišovej smrti.
- Ježišove zmŕtvychvstanie a zjavovanie sa učeníkom.
- Prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla.
- Zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov.
- Ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov do Cirkvi.
- Obrátenie Pavla.
- Rozídenie sa apoštolov do sveta a začiatok pôsobenia Pavla v Ríme.
- Príchod Petra do Ríma.
- A mnoho iného.

Druhé DVD obsahuje napríklad:
- Stretnutie Petra a Pavla v Ríme.
- Kázanie, zajatie a popravenie Pavla.
- Osudy jednotlivých kresťanov i pohanov v Ríme, napr. vzťah medzi kresťankou Silviou a pohanom Claudiom, či zmena života gladiátora Trakka.
- Začiatok pôsobenia Petra v Ríme.
- Podpálenie Ríma Nerom a zhodenie viny na kresťanov a ich následné prenasledovanie.
- Chytenie a zabitie Petra.
- Atď.

Filmom sa prelínajú krízy Svätého Petra. On ich ale dokázal prekonávať a to najmä vďaka poslušnosti voči Bohu a jeho volaniu.

Nedostatky filmu vidím v dosť nerealistickom spracovaní ukrižovania, či už Krista alebo i samotného Petra a trochu zvláštneho správania sa Márie pod krížom v úvodnej scéne. Okrem tohto stojí za to ešte v rámci negatív spomenúť, trochu veľký výstrih na šatách Rimanky Silvie v istej časti filmu. Inak je film ok, aj keď v takomto veľkofilme by sa dalo nájsť i viac chybičiek. Ešte je tu však vyobrazenie sa zabíjania gladiátorov v aréne alebo ukameňovanie Svätého Štefana – čiže tieto pasáže tiež nie sú celkom vhodné pre mladších divákov.

V hlavných úlohách: Omar Sharif, Daniele Pecci, Lina Sastri a ďalší. Réžia: Giulio Base. Celková dĺžka je 200 minút.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články