Fórum života - on-line poradenstvo cez internet

Fórum života otvára na svojej internetovej stránke www.forumzivota.sk od 1. júla 2015 on-line poradňu s dvoma sekciami.

Téme prirodzených metód plánovania rodičovstva sa bude venovať absolventka náuky o rodine Mgr. Anna Siekelová, lektorka Billingsovej ovulačnej metódy, koordinátorka FŽ pre výchovu a vzdelávanie.

Na problémy bioetického charakteru – najmä témy spojené so začiatkom a koncom života, výskumom na embryách, náhradným materstvom a reprodukčnou medicínou, ako aj farmáciou z pohľadu bioetiky bude odpovedať PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, aktivistka Fóra života, ktorá je od roku 2013 aj konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Text zverejnený na webovej stránke fotumzivota .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...