Fórum života - on-line poradenstvo cez internet

Fórum života otvára na svojej internetovej stránke www.forumzivota.sk od 1. júla 2015 on-line poradňu s dvoma sekciami.

Téme prirodzených metód plánovania rodičovstva sa bude venovať absolventka náuky o rodine Mgr. Anna Siekelová, lektorka Billingsovej ovulačnej metódy, koordinátorka FŽ pre výchovu a vzdelávanie.

Na problémy bioetického charakteru – najmä témy spojené so začiatkom a koncom života, výskumom na embryách, náhradným materstvom a reprodukčnou medicínou, ako aj farmáciou z pohľadu bioetiky bude odpovedať PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, aktivistka Fóra života, ktorá je od roku 2013 aj konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Text zverejnený na webovej stránke fotumzivota .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.03.2007 - 11:07
  UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už...
 • 25.03.2007 - 11:01
  PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
 • 24.03.2007 - 18:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 02:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 05.06.2006 - 23:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 15.04.2006 - 23:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 13.04.2006 - 23:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...