Fórum života - on-line poradenstvo cez internet

Fórum života otvára na svojej internetovej stránke www.forumzivota.sk od 1. júla 2015 on-line poradňu s dvoma sekciami.

Téme prirodzených metód plánovania rodičovstva sa bude venovať absolventka náuky o rodine Mgr. Anna Siekelová, lektorka Billingsovej ovulačnej metódy, koordinátorka FŽ pre výchovu a vzdelávanie.

Na problémy bioetického charakteru – najmä témy spojené so začiatkom a koncom života, výskumom na embryách, náhradným materstvom a reprodukčnou medicínou, ako aj farmáciou z pohľadu bioetiky bude odpovedať PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, aktivistka Fóra života, ktorá je od roku 2013 aj konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Text zverejnený na webovej stránke fotumzivota .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články