Zákony prírody

Zázraky nie sú porušením zákonov prírody. Boh a vesmír nestoja na opačnej strane. Napríklad takmer všetky veľké železničné stanice s prestupnými stanicami a paralelnými koľajnicami majú niekde v strede riadiace centrum. Z tejto budovy sa riadia všetky dráhy a rôznymi smermi sa vysielajú signály. Zatiahnete len pákou a mohutný vlak prejde na označenú dráhu. Zatiahnutím inej páky odstavíte nákladný vlak na bočnú koľaj, aby mohol prejsť expresný vlak. Keby sa táto dôležitá práca nevykonávala v riadiacom centre, celá železničná doprava by bola zle organizovaná a v skutočnosti by vznikali kolízie a neporiadok.
Je to len slabá ilustrácia zákonov prírody. Celý vesmír jestvuje na základe presných zákonov. Božie signály nemôžeme zbadať voľným okom ani nepochopíme, ako Boh vkladá svoju moc do prírodných síl. Nevidíme, ako poťahuje svoje páky. Vieme iba, že jeho zákony fungujú, poslúchajú ho s takou presnosťou a promptnosťou, ktorá je pre železničný systém na tejto zemi neznáma.

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články