Svätý Pavol a Cirkev

Svätý Pavol patril k členom starého Izraela, a preto neprijal zjavenie nového Izraela, nového Božieho ľudu. Začal Cirkev prenasledovať. Pavol sa rozhodol ísť do Damašku, aby tam prenasledoval Cirkev. Vtedy sa prví kresťania, prví členovia Cirkvi veľmi obávali tohto učeného Šavla. Tak totiž znelo jeho židovské meno. nazdávam sa, že vtedy sa iste mnohí členovia Cirkvi modlili k Bohu, aby na Pavla zoslal niečo, čo je srdcová nevoľnosť, alebo čosi podobné, Iste prosili: „Drahý Pane, Bože, pošli nám niekoho, kto odvráti Šavla.“ Boh vypočul ich modlitby. Poslal niekoho, aby odvrátil Šavla. Poslal Pavla. Na ceste do Damašku ho osvietilo svetlo, padol na zem a počul hlas, ktorý mu povedal: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9,4). Prečo povedal náš Pán „ma“? Je predsa v nebi. Ako ho niekto môže prenasledovať? Niet divu, keď sa Šavol opýtal: „Kto si, Pane?“ A Pán odvetil: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“ Šavol si vo svojom vnútri iste myslel: „Veď čože, ja prenasledujem iba členov Cirkvi v Damašku. ako môžem prenasledovať teba?“ Ako? Ak vám niekto stúpi na nohu, neponosujú sa aj pery? Keď do vás niekto vrazí, neprotestuje celá vaša hlava? Kristus, Syn živého Boha, je hlavou tajomného tela – Cirkvi. A preto keď niekto udrie do časti tohto tela, udrie zároveň aj jeho.

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články