Boh, ktorý potrebuje plienky

Nedávno sa skončilo vianočné obdobie, počas ktorého sme si pripomenuli jednu veľkú, ba priam obrovskú pravdu viery – Boh sa stal človekom. To ma priviedlo k zamysleniu nad tým čo to vlastne Boh podstúpil, keď sa stal jedným z nás.

Boh – všemohúci, vševediaci, absolútne dokonalý a plný slávy, ktorému sa klania celý vesmír sa stal obyčajným človekom. A keby len to, ešte aj malým dieťaťom. Prvotriedne poníženie samého seba. Ten, ktorým mal všetko, zrazu nemal nič. Ten, ktorý presahuje čas a priestor, bol zrazu obmedzený časom a priestorom. Ten, ktorý všetko vedel a ktorého poznanie ďaleko prevyšuje poznanie všetkých súčasných vedcov sa musel učiť chodiť či rozprávať a – potreboval plienky. (Ako by ste sa cítili vy, keby ste sa dostali do stavu, že opäť potrebujete plienky? Ponižujúca predstava, však?) Prišiel na svet ako člen bezvýznamného zotročeného národa a žil v bezvýznamnej dedine v rodine bezvýznamného tesára.

Na jednej prednáške som počul, že je to isté ako keby ste sa vy stali dážďovkou – malým nič žijúcim kdesi pod zemou. A to že na nás zomrel je to isté ako keby ste si vy niečo vymodelovali z plastelíny a potom za to šli zomrieť. Absurdná predstava, však? No Boh túto absurdnú predstavu uskutočnil. On zomrel za dielo svojich rúk. Jeho láska k nám ho dohnala až na kríž. Kráľ zomrel na miesto otroka.

Už len tá skutočnosť, že Boh sa stal človekom, by nás mala priviesť k prostrácii. O čo viac skutočnosť, že náš úžasný Boh nezostal len pri tom, ale išiel ešte ďalej, aby uskutočnil naše vykúpenie.

Nikdy mu nebudeme schopní dať takú chválu a oslavu akú si za to zaslúži. No niečo môžeme urobiť – žiť tak, ako sa na kráľovské Božie deti patrí.

Informácie o Marián Koláček

Obrázok používateľa Marián Koláček

Krátke info o sebe (nepovinné)

Som člen externej komunity katolíckeho spoločenstva Koinonia Ján Krstiteľ. Pracujem ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Ďalšie moje články nájdete na http://kolacek.blog.sme.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...