Poraziť hlad zmenou postojov a životného štýlu

„Zmeňme náš vzťah k prírodným zdrojom, k užívaniu pôdy, zmeňme spotrebu, aby sme neupadali do otroctva konzumizmu, eliminujme plytvanie, takto porazíme hlad“- to je výzva, ktorá zaznela v príhovore  Svätého Otca, rozčleneného do štyroch bodov.

V prvom z nich zdôraznil potrebu konať s cieľom vykoreniť hlad a upozornil na tendenciu delegovať riešenie problému na iných: „Namiesto toho, aby sme konali, uprednostňujeme delegovať- a to na všetkých úrovniach. Myslíme si: nájde sa niekto, kto sa tým bude zaoberať, možno nejaká krajina, tamtá vláda, či oná medzinárodná organizácia. Naša tendencia „dezertovať“ stojac pred ťažkými témami, je ľudská, ba je postojom, ktorý radi preferujeme, aj keď potom nechýbame na stretnutí, na konferencii, či pri redigovaní dokumentu. Musíme však naopak odpovedať na imperatív, že prístup k potrebnému jedlu je právom všetkých. A práva neumožňujú výnimky!“    ...

...V druhom bode sa pápež František venoval problému plytvania, pričom uviedol, že podľa štatistík takto skončí až tretina potravín. Prítomných vyzval: „Snažme sa teda s väčšou odhodlanosťou prijať záväzok zmeniť štýl života a možno budeme potrebovať menej zdrojov. Striedmosť neprotirečí rozvoju, naopak, už je evidentné, že sa stala jeho podmienkou.“ ...

...V treťom bode pápež František hovorí o všeobecnom nezáujme, či rezignácii mnohých, ba dokonca aj štátov voči problému hladu, ktorý sa zdá byť nevyriešiteľný. „Dôvodmi, ktoré vedú k obmedzovaniu prínosu nápadov, technológií, odbornosti a financovania, spočívajú v chýbajúcej vôli prevziať povinné záväzky, lebo sa za nimi skrýva otázka svetovej ekonomickej krízy, ako aj v myšlienke, že hlad je vo všetkých krajinách.“ Ako povedal Svätý Otec, aj keď hladujúce osoby sa nachádzajú vo všetkých štátoch  a je tu teda tendencia pomôcť skôr vlastným obyvateľom, „zabúda sa, že zatiaľ čo v jednej krajine je chudoba sociálnym problémom, na ktorý je možné poskytnúť riešenia, v iných kontextoch je to otázka štrukturálna, a na to, aby sa jej čelilo nestačia len sociálne politiky.“...

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.03.2007 - 11:07
  UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už...
 • 25.03.2007 - 11:01
  PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
 • 24.03.2007 - 18:51
  KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
 • 16.11.2006 - 02:59
  Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
 • 05.06.2006 - 23:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 15.04.2006 - 23:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 13.04.2006 - 23:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...