Svätý Otec vo štvrtok v rannej homílii: Láska je konkrétna a komunikuje

„existujú dve kritériá, ktoré nám pomáhajú rozlíšiť pravú lásku od nepravej“. Prvým kritériom je, že láska je „viac v skutkoch než v slovách“: nie je to „láska ako z telenovely“, nejaká „fantázia“, príbehy, ktoré „nám trochu rozbúšia srdce, ale nič viac“. Láska je „v konkrétnych faktoch“. Ježiš napomínal svojich poslucháčov: „Nie tí, ktorí hovoria ‚Pane! Pane!‘, vojdú do nebeského kráľovstva, ale tí, ktorí plnili vôľu môjho Otca, ktorí zachovávali moje prikázania“:

„Totiž pravá láska je konkrétna, je v skutkoch, je láskou trvalou. Nie je nejakým jednoduchým oduševnením. Mnohokrát je tiež láskou bolestivou: pomyslime na lásku Ježiša nesúceho kríž. Ale skutky lásky sú tie, o ktorých nás učí Ježiš v úryvku z 25. kapitoly Matúša. Kto teda miluje, koná takto. Toto je protokol súdu. Bol som hladný, dali ste mi jesť, a tak ďalej. Konkrétnosť. Aj Blahoslavenstvá, ktoré sú ‚pastoračným programom‘ Ježiša, sú konkrétne.“

Text zverejneny na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články