Modlitba a normálny život?! (Vojtěch Kodet)

Čo by ste odporučili človekovi, ktorý sa chce začať modliť, a nevie ako na to?

Hlavne musí nejako začať a nie o tom iba hovoriť, alebo si o tom niečo čítať. Modlitba začína túžbou po blízkosti toho, ktorý ma miluje. Modliť sa učíme modlením. Potom by som mu poradil, aby prosil Ježiša, aby ho naučil modliť sa a dal mu k tomu dar Ducha Svätého. Ako jednu z foriem by som mu odporučil, aby si čítal evanjeliá a vlastnými slovami sa nad nimi snažil s Pánom hovoriť, vyjadriť to, čo ho ťaží, čo ho napadne.

Aké vidíte úskalia alebo nebezpečie v modlitebnom živote? Môže byť modlitba aj zlá?

Jednou z najväčších prekážok je oddeliť modlitbu od lásky. Modlitba sa ľahko stane zlou, keď bude točením sa okolo nás samých, a tak bude prejavom našej pýchy a samoľúbosti viac, než prejavom lásky. Zlé je tiež, keď sa stane iba formálnym splnením nejakej domnelej kresťanskej povinnosti.

Modlitba a normálny život – ako to ide skĺbiť? Ako chápať biblickú výzvu: „Neustále sa modlite“?

Modliť sa stále nemôžeme ani slovami ani myšlienkami, ale iba srdcom. Preto je tak dôležité, aby sme cez všetky vonkajšie formy modlitby nakoniec dospeli do štádia vnútornej modlitby, ktorá sa stane dušou všetkého nášho konania a prežívania.

Pre mnohých ľudí, ktorí sa chcú pravidelne modliť, je problém nájsť si na modlitbu čas. Ako to riešite Vy a čo by ste doporučili ostatným?

Je to ako s každým iným vzťahom. Vzťah sa buduje pravidelným zdieľaním, prejavmi lásky a dôvery. Je třeba si najsť pravidelné chvíle na osobnú modlitbu. Bez toho náš život modlitby neporastie a modliť sa nenaučíme. Ja mám v tomto veľkú výhodu, že pravidelný čas na modlitbu je súčasťou môjho zasvetenia. Potom sa môžeme učiť modlitbou spájať všetko, čo robíme a prežívame.


Text zverejnený na webovej stránke modlitba.cz .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články