Pápež František na Kvetnú nedeľu: Oblak mučeníkov dneška

Je tu cesta, ktorá predstavuje opak Kristovej cesty: svetskosť. Svetskosť nám ponúka cestu márnej slávy, vystatovania sa, úspechu... To je tá druhá cesta. Zlý ju ponúkol aj Ježišovi, počas štyridsiatich dní v púšti. Ale Ježiš ju odmietol bez zaváhania. A s ním, s jeho milosťou, len s jeho pomocou môžeme aj my zvíťaziť nad týmto pokušením márnomyseľnosti, svetskosti, nie iba pri veľkých príležitostiach, ale v bežných okolnostiach života.   

V tomto nám pomáha a posilňuje nás príklad toľkých mužov a žien, ktorí sa v tichosti a skrytosti každodenne zriekajú seba samých, aby slúžili druhým: chorému príbuznému, osamelému starému človeku, postihnutej osobe, bezdomovcovi...

Myslime aj na uponižovanie všetkých tých, ktorí sú pre svoje prejavy vernosti evanjeliu diskriminovaní a osobne za to nesú následky. A myslime na našich bratov a sestry, prenasledovaných preto, lebo sú kresťanmi, na mučeníkov dneška: je ich tak mnoho! Nezaprú Ježiša a dôstojne znášajú urážky a príkoria. Nasledujú ho po jeho ceste. Môžeme vskutku hovoriť o «oblaku svedkov» (porov. Hebr. 12,1), mučeníkov dneška.

Počas tohto týždňa aj my s rozhodnosťou vykročme na túto cestu poníženosti, s veľkou láskou k nemu, nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Táto láska nás bude viesť a dodávať nám silu. A tam, kde je on, budeme aj my (porov. Jn 12,26).

Text zverejneny na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články