Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!
Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen
všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám.
Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke
všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku,
a osobitne ako k Matke slovenského národa.
So synovskou dôverou kladieme do tvojich materinských rúk
spoločenskú situáciu na Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi
dôležité pre tvoje deti žijúce v našej krajine.
Sme si vedomí, že dnes musíme pred svetom zastávať správne
chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež chrániť práva
detí na lásku otca a matky.
Preto ťa vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby
referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo
požehnanie pre našu vlasť.
Nech sa ľudia rozhodnú voliť usporiadaný rodinný a man-
želský život a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.
Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení s ostatnými
farnosťami slovenských diecéz sa preto zasväcujeme tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu a zverujeme ti referendum o rodine
ako Matke slovenského národa, ako Matke všetkých národov,
národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby všetko prispelo
k väčšej sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
(Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup;
Žilina, 21. januára 2015, prot. č. 76/2015-3)

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...