Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!
Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen
všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám.
Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke
všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku,
a osobitne ako k Matke slovenského národa.
So synovskou dôverou kladieme do tvojich materinských rúk
spoločenskú situáciu na Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi
dôležité pre tvoje deti žijúce v našej krajine.
Sme si vedomí, že dnes musíme pred svetom zastávať správne
chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež chrániť práva
detí na lásku otca a matky.
Preto ťa vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby
referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo
požehnanie pre našu vlasť.
Nech sa ľudia rozhodnú voliť usporiadaný rodinný a man-
želský život a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.
Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení s ostatnými
farnosťami slovenských diecéz sa preto zasväcujeme tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu a zverujeme ti referendum o rodine
ako Matke slovenského národa, ako Matke všetkých národov,
národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby všetko prispelo
k väčšej sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
(Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup;
Žilina, 21. januára 2015, prot. č. 76/2015-3)

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články