Svätý Otec dnes: Nech sa Ježišov smäd po jednote stane naším smädom

Ježiš je naplnením Božích prisľúbení, pretože on dáva človeku Svätého Ducha, „živú vodu“, ktorá hasí smäd nášho nepokojného srdca, hladného po živote, láske, slobode, pokoji, smädného po Bohu. Koľkokrát cítime, alebo sme pociťovali smäd nášho srdca. On sám to zjavil Samaritánke, ktorú stretol pri Jakubovej studni, keď jej povedal: «Daj sa mi napiť» (Jn 4,7). Práve tieto Kristove slová, adresované Samaritánke, boli témou tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa dnes končí. Dnes večer sa s veriacimi Rímskej diecézy a so zástupcami rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev zhromaždíme v Bazilike svätého Pavla za hradbami, intenzívne prosiac Pána, aby posilnil naše úsilie o plnú jednotu všetkých kresťanov. Je nepekné, že sú kresťania rozdelení. Ježiš nás chce zjednotených: jedno telo. Naše hriechy, naša história, nás rozdelili, a preto sa musíme mnoho modliť, aby nás sám Duch Svätý znovu zjednotil.

Keď sa Boh stal človekom, prijal za svoj náš smäd, nielen po vode materiálnej, ale predovšetkým smäd po plnohodnotnom živote, živote oslobodenom od otroctva zla a smrti. Súčasne svojím vtelením Boh vložil svoj smäd – pretože aj Boh má smäd – do srdca človeka, Ježiša Nazaretského. Takže v Kristovom srdci sa stretá smäd ľudský a božský. A túžba po jednote svojich učeníkov je súčasťou tohto smädu. To nachádzame vyjadrené v modlitbe k Otcovi pred umučením: «Aby všetci boli jedno» (Jn 17,21). To je to, čo chcel Ježiš: jednota všetkých! Diabol, ako vieme, je otcom rozdelenia, je tým, kto stále rozdeľuje, stále robí vojny a veľa zla.

Nech sa tento Ježišov smäd stáva čoraz viac aj naším smädom! Naďalej sa preto modlime a usilujme o plnú jednotu Kristových učeníkov v istote, že on sám je s nami a posilňuje nás mocou svojho Ducha, aby sa tento cieľ približoval. A zverujme túto našu modlitbu materskému príhovoru Panny Márie, Matky Kristovej a Matky Cirkvi, aby nás ona ako dobrá matka všetkých zjednotila.“

František

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu.

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...