O nebi a zemi

Keď sa mi dostala do rúk knižka o nebi a zemi,prvé,čo ma zaujalo,boli účastnící dialogu,ktorý prebieha v celej knižke.Jeden je židovský rabín Abraham Skorka a druhý kardinál Jorge Mario Bergoglio.je terajší pápež František.
Jednou z príčin,ktoré ma prinútili prečítať si túto knižku bola práve túžba spoznať nášho páeža.
Kniha je písaná zaujímavou dialógovou formou medzi oboma mužmi.
Témy sa netýkajú len náboženských otázok,ale zasahujú aj do aktuálnych otázok spoločnosti.
Dotýkajú sa aj otázok registrovaných partnerstiev,interupcií,ateizmu,sociálnych problémov v dnešnom svete...
Ak čitateľ očakáva aj vyhrotené situácie ohľadom odlišných názorov rabína a kardinála,tak bude sklamaný,pretože celá línia dialógu je sprevádzaná vzájomnou toleranciou a bratskou láskou. Osobne si myslím,že ani jednému čitateľovi neunikne múdrosť,ktorou títo muži ovplývajú. Možno jedinú vec,ktorá by sa dala považovať za určité negatívum je nerozvinutosť odpovedí,častokrát sa odpovede nerozvíjajú do hlbšej diskusie,rozhovor sa akoby zastaví v bode,v ktorom čitateľ očakáva rozvinutie témy. Avšak knižku O nebi a zemi jednoznačne odporúčam každému čitateľovi,ktorý si kladie rôzne otázky v živote a hľadá na ne odpovede.
Táto knižka je knihou dialógu...Dialógu ,ktorý je plný múdrosti,tolerancie,lásky a porozumenie...A ruku na srdce....Nie sme častokrát priamo účastní rozhovoru,kde tieto aspekty viditeľne chýbajú? Skúsme si túto knihu prečítať a pokúsiť sa aj tieto atribúty aplikovať v našich životoch,v našich rozhovoroch...Pretože práve k týmto nás vyzýva aj terajší pápež František....Bývalý kardinál Jorge Mario Bergoglio......

Informácie o Katarína Kováčová

Obrázok používateľa Katarína Kováčová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Som obyčajné dievča :)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články