Bolesť v bedrovom kĺbe

Popri Lidli prechádzala pani s dvomi deťmi vo veku asi 10 rokov. Kráčala krívajúc popred moje auto. Pohol som sa k nej a prihovoril som sa jej.

- Áno, bolesť mám odjakživa a najmä pri zmene počasia ju cítim viac.
-Verím, že Pán Ježiš uzdravuje, dovoľte chvíločku sa pomodlím pre vás.
-Dobre.

Po naozaj krátkej modlitbe, nenastala žiadna zmena a pani sa pohla k obchodu akoby sklamaná, že vôbec na chvíľu dúfala, že toto môže pomôcť.

-Nebojte sa, niekedy to treba dva či tri razy zopakovať ale funguje to. Viem, že nie sme zvyknutí, aby modlitba účinkovala tak rýchlo ale skúsme opäť a uvidíte.
-Počas modlitby sa chlapec divil mojim slovám a smial sa čo to tej bolesti hovorím.

Skončil som a pani opäť tentoraz rýchlo vykročila preč.
po dvoch krokoch sa zastavila obrátila sa ku mne a v tvári mala veľmi udivený výraz.
-Tak čo kde je tá bolesť?
-Priznala, že naozaj je preč.

Povzbudil som ju, pozdravil a pani šla za svojim nákupom. Ja som chválil Boha.

Informácie o Martin Petrovic

Redakčné články

  • 23.11.2001 - 01:00
    Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
  • 13.04.2001 - 00:00
    Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
  • 12.01.2001 - 19:00
    Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...