Október 2014

Ahoj, teší ma, že zas vám môžem niečo napísať. Dnes je to sedemdesiatpäť rokov, čo sme si zvolili po vyše tisícich rokoch našu, naozaj našu hlavu štátu. Preto píšem zaujímavý citát od nej:
„Slovenský štát do ústavnej listiny pri svojom zrodení vložil túto vetu: Majetok má sociálnu funkciu. Majetok neslúži len tomu, kto ho má. To je učenie kresťanské, že sme my iba správcami tých majetkov. Povie sa, že kopírujeme nové vzory. To sú kresťanské vzory, na ktoré sme my kresťania sami zabudli! Slovenský štát toho majetku veľa nemá. Ale z toho, čo má, dáva. My na Slovensku nechceme mať ani veľkých boháčov, ale nechceme mať na Slovensku ani veľkých chudákov. Toto sa tiež mnohým neľúbi, že to uplatňujeme, keď sú v rozbehu. Dobre, bohatni, ale aj daj pre druhých z toho, lebo len tak bude pokoj, len tak bude panovať láska v slovenskom národe, keď budeme približne rovnakí v majetku. Slovenský štát upevňuje rodinu po každej stránke, aj po stránke hospodárskej.“
Jozef Tiso

Tiso, J.: Prejavy a články, zv. II. vyd. Milan Fabricius, Katarína Hradská, Bratislava 2007
Čau

Informácie o Monika Mičudová

Redakčné články