Boľavé koleno

19.09.2014
Pani na autobusovom nádraží náhlivo kráčala krívajúc. Dali sme sa na kúsku do reči a pri tom mi povedala, že má po operácii kolena
a očakáva ďaľšiu na výmenu kľbu, potrebuje nové koleno.
Ponúkol som je pomoc ak by chcela, že na to stačí ak sa jej len dotknem a Pán Ježiš jej pomôže.
Na rýchlo privolila a ja som položil ruku na jej koleno a veľmi krátko som sa pomodlil.
Pani hovorí:
-Máte nejaku dobrú ruku, naozaj ma to už nebolí.
Rozlúčili sme sa a ona krívajúc išla ďalej do svojhu radu na autobus.
Zaujalo ma, že bolesť už necítila ale pri kráčaní krívala aj naďalej.

Informácie o Martin Petrovic

Redakčné články