Mt 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:
‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mt 5, 43-48
(z liturgických čítaní na dnešný deň)

***

Dokonalosť.
Kto po nej netúži? Hľadáme ju v prírode, vo veciach, v ľuďoch... a možno aj v sebe.
Zažiť ju aspoň na okamih.
Dokonalosť... podľa našich predstáv.
Dokonalosť podľa Ježišovho slova, to je však iná téma.
Nestačí ju zažiť, treba ju žiť. V každom okamihu života. Aj teraz.

Informácie o Margita Žiaková

Obrázok používateľa Margita Žiaková

Krátke info o sebe (nepovinné)

Niekedy potrebujem počúvať. Niekedy potrebujem vidieť. Niekedy potrebujem hovoriť. Neviem ale, či vždy viem, kedy je ten správny čas na počúvanie, videnie, hovorenie.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články