Vianočný vinš

Na Štedrý večer zídete sa pri prestretom stole
a pod stromček položíte s láskou svoje dary.
Na polnočnej omši všetci stretneme sa v kostole,
Narodenie Krista Pána slávime pri oltári.

Boží Syn sa z Panny zrodil v meste Betleheme,
srdcia ľudí dobrej vôle plesajú od radosti.
Malý Ježiš na slame si potichučky drieme,
anjelský chór z neba spieva: „Sláva Bohu na výsosti!“

Myslieť budem na Teba v tejto tichej svätej noci,
v modlitbe Ti vyprosovať na vianočné sviatky,
nech Ťa stále sprevádza a nech Ti je na pomoci
požehnanie Kristovo a ochrana jeho Matky!

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články