Poznaj svoju vieru!!!

Azda každý vo svojom každodennom živote zažil udalosť, kedy sa od neho žiadalo, aby zaujal ten správny postoj, alebo aby sa správne rozhodoval. Mohlo sa stať niekedy, že od neho záviseli životy, či iné hodnoty. Nikomu nie je jedno, či sa rozhodne správne, či nie. Ani nikomu nie je jedno, či jeho postoj nespôsobí nešťastie...

Ježiš povedal:" Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. ( Mt 5, 13-15 )
Možno povedať, že oči sveta, aj keď ťažko vidia Ježiša, skúmajú kresťanov, ako im ho predstavujú. Často sa v živote kresťana stáva, že má zaujať pricipiálny postoj. Ale aký ?...
Aký máme v tej danej situácii zachovať ten správny - kresťanský postoj ? Ako budeme svedčiť o Ježišovi v našom srdci? Hlavne láskou - to je pravda. Niekedy však treba náš postoj, naše rozhodnutie vysvetliť našim blížnym. Aby nesúhlasili s interupciami, s eutanáziou, s promiskuitou, hedonizmom, obžerstvom, hnevom, závisťou ... A preto musíme svoju vieru lepšie poznať!!! Netreba sa hambiť priznať si: Je ešte veľa toho, čo by som mal vedieť z katechizmu !!! A nie len to - treba aj ten Ketechizmus chytiť do ruky, a či nalistovať na internete
( http://www.katechizmus.sk/index.php ).
Ak veriaci lepšie pozná svoju vieru - posilňuje štít svojej viery voči ohnivým šípom nášho nepriateľa. Tak chránime vieru, cirkev, blížnych aj seba!!!

Preto veľmi odporúčam systematické štúdium katechizmu spojené s modlibou v dôvere k Bohu, aby nám pomáhal dobre sa pripraviť na okamih, kedy bude treba vieru brániť voči útokom neveriacich.
Netreba síce "mrhať perlami", ale aspoň budeme vedieť brániť seba či svojich blížnych voči pochybnostiam vo viere.

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články