Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad. Uvedená tabuľka si nenárokuje úplnosť, v prípade, že zaznamenáte nepresnosti, alebo viete niektoré údaje doplniť, dajte nám vedieť.

Skratky

CN = Cirkevné nakladateľstvo, Bratislava.
KN = Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří.
SSV = Spolok svätého Vojtecha, Trnava.

Kalendár

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Calendarium Romanum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969 čiastočne obsahuje: Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., Typis Polyglottis Vaticanis, Rím 1980 čiastočne obsahuje: Český misál, 1983

Knihy pre eucharistickú liturgiu — Rímsky misál — sakramentár

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Ordo missae, Typis Polyglottis Vaticanis 1969 Ordo missae, SSV, Trnava v CN Bratislava 1970 ?
Missale Romanum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1970
Missale Romanum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, Reimpressio emendata 1971 Omše slovenského misála, SSV, Trnava v CN Bratislava 1976
Missale Romanum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1975 Rímsky misál na nedele a sviatky, Typis Polyglottis Vaticanis 1977
Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., Typis Polyglottis Vaticanis, Rím 1980
Výňatok z Rímskeho misála, SSV, Trnava v CN, Bratislava 1982
Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., Typis Vaticanis, Rím 2001
Český misál, 1983
Mešní řád s modlitbami nad dary a s prefacemi, 1984
+ ďalšie vydania
Misál na každý den liturgického roku, KN 2003
Český misál, KN 2015
Missale Romanum, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002
Missale Romanum, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2008, Reimpressio emendata vydanie sa pripravuje vydanie sa pripravuje
Dodatek k Českému misálu, KN 2008
čiastočne: Český misál, KN 2015
Directoriium de missis cum pueris, Typis Polyglottis Vaticanis, 1973 Slávenie svätej omše za účasti detí, Osveta, Martin 1992 Dokumenty liturgické obnovy, Matice cyrilometodějská, 1994
Collectio missarum de Beata Maria Virgine, Libreria Editrice Vaticana, 1987 Texty vychádzali jednotlivo hlavne v časopise Liturgia Sbírka mší o Panně Marii, KN 2002
De oratione communi seu fidelium, Libreria Editrice Vaticana, 1966 Modlitby veriaich, 1968
Spoločné modlitby veriaich, SSV v CN, 1977
Spoločné modlitby veriaich, SSV, 1988
Spoločné modlitby veriaich II., SSV, 2010
Osobitné obrady na Veľký piatok, Bielu sobotu a na Nedeľu Pánovkho zmŕtvychvstania, Osveta, Martin 1991
Mešní texty zveřejněné po vydání českého misálu a mešního lekcionáře, KN 2001

Knihy pre eucharistickú liturgiu — Rímsky misál — lekcionár

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Lectionarium I, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, 1970 Lekcionár I, SSV, Trnava v CN Bratislava 1977
Bohoslužba slova mimo svätej omše, SSV, Trnava v CN Bratislava 1969 ?
Lectionarium II, Typis Polyglottis Vaticanis Feriálny lekcionár (Lekcionár II), SSV, Trnava v CN Bratislava 1979
Feriálny lekcionár v období "cez rok" cyklus I (Lekcionár III), SSV, Trnava v CN Bratislava 1981
Feriálny lekcionár v období "cez rok" cyklus II (Lekcionár IV), SSV, Trnava v CN Bratislava 1981
Lectionarium III, Typis Polyglottis Vaticanis Lekcionár na rozličné príležitosti (Lekcionár V), SSV, Trnava v CN Bratislava 1983
Ordo Lectionum Missae, editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana ed. typ. I. 1969, ed. typ. II. 1981 Lekcionár na nedele a sviatky (I), Vesna, Bratislava pre SSV, Trnava 1990
Lekcionár na nedele a sviatky (I A), SSV, Trnava 2002
Lekcionár na nedele a sviatky (I B), SSV, Trnava 2002
Lekcionár na nedele a sviatky (I C), SSV, Trnava 2003
Feriálny lekcionár (Lekcionár II), SSV, Trnava 1990
Feriálny lekcionár III cezročné obdobie cyklus I (Lekcionár III), SSV, Trnava 1998
Feriálny lekcionár IV cezročné obdobie cyklus II (Lekcionár IV), SSV, Trnava 2000
Lekcionář I-VI, 1970-1984, reedícia KN 1998-1999, 2006
Evanjeliár na nedele a sviatky, SSV 2008 Evangeliář, KN 1999
Lectionarium pro missis de Beata Maria Virgine, Libreria Editrice Vaticana, 1987 Texty vychádzali jednotlivo hlavne v časopise Liturgia Lekcionář pro sbírku mší o Panně Marii, KN 2002
Lekcionár na omše za účasti detí, Osveta, Martin 1992

Knihy pre eucharistickú liturgiu — liturgický spev

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Kyriale simplex, 1965 Liturgický spevník, Typis Polyglottis Vaticanis 1990 ?
Graduale simplex, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1967, (reimpressio 1968)
Graduale simplex, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1975
Graduale Romanum, Solesmis 1979
Graduale Triplex, Solesmis 1979
Ordo cantus missae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1970 (reimpressio 1974)
Ordo cantus missae, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1988

Knihy pre liturgiu hodín — Posvätné ofícium

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Liturgia horarum iuxta ritum Romanum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972 a nasl.
Liturgia horarum iuxta ritum Romanum, editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1985 a nasl. Liturgia hodín podľa Rímskeho obradu, Vatikán, 1984, Typis Polyglottis Vaticanis 1996
Liturgia hodín na posvätenie času, Typis Polyglottis Vaticanis 1989
+ odvodené novšie vydania
Liturgia hodín ONLINE
Denní modlitba církve, 1987
Denní modlitba církve, jednosvazkové vydání 1987
Denní modlitba církve— Hymny, 1988
+ ďalšie odvodené vydania
Svátky svatých (Dodatky k breviáři), KN 2001
Dominikánský breviář, KN 2002 a nasl.
Dominikánský breviář ONLINE
Denní modlitba církve(kněžský breviář), 2. vyd. KN 2004
+ odvodené novšie vydania
Denní modlitba církve ONLINE
Ordo cantus Officii, 1983
Martyrologium Romanum, Typis Vaticanis 2001 (Editio typica altera, 2004)

Rímsky pontifikál

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

De ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1968 Rímsky pontifikál, SSV, Trnava v CN Bratislava 1981
De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, 2011 Římský pontifikál, KN 2008
Ordo benedictionis abbatis et abbatisae, editio typica 1970 (Nova impressio, Libreria Editrice Vaticana 1978), 2010 Římský pontifikál, KN 2008
Ordo consecrationis virginum, editio typica 1970 (Nova impressio, Libreria Editrice Vaticana 1978) Obrad zasvätenia panien, SSV 2008 Římský pontifikál, KN 2008
Ordo confirmationis, editio typica 1971, 1973 (nova impressio, 2003) Obrad birmovania Ordo confirmationis, SSV v CN 1976 Obřady biřmování, 1974
Římský pontifikál, KN 2008
Ordo coronandi imaginem Beatae Mariae Virginis, editio typica 1981 Římský pontifikál, KN 2008
Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma, editio typica 1971 Rímsky pontifikál, SSV, Trnava v CN Bratislava 1981 Římský pontifikál, KN 2008
De institutione lectorum et acolythorum, de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972 Rímsky pontifikál, SSV, Trnava v CN Bratislava 1981 Římský pontifikál, KN 2008
Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1977 Rímsky pontifikál, SSV, Trnava v CN Bratislava 1981 Římský pontifikál, KN 2008
Caeremoniale Episcoporum, editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1984 (reimpressio 1985, 1995, 2008)
pracovný preklad niektorých častí

Rímsky rituál

Latinské typické vydanie

Slovenský preklad

Český preklad

Ordo baptismi parvulorum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969 Obrady krstu detí a sobášne obrady, SSV v CN 1976 Křestní obřady — Křest dětí, 1971
Ordo baptismi parvulorum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, Libreria Editrice Vaticana 1986 (nova impressio, 2003) Křestní obřady — Křest malých dětí, KN 1999
Ordo celebrandi matrimonium, editio typica, 1969, 1975 Obrady krstu detí a sobášne obrady, SSV v CN 1976 Svatební obřady, 1971
Ordo celebrandi matrimonium, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1991 (reimpressio 2008) Svatební obřady, KN 2007
Ordo Exequiarum, editio typica, 1969 Pohrebné obrady, SSV v CN 1976
novšie zmenené vydanie bez dekrétu Kongregácie: SSV 2008
Pohřební obřady, 1972, KN 1999
Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972 (reimpressio emendata 1974) Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, SSV 1993 Uvedení do křesťanského života (Iniciace dospělých), 1987
Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972 (reimpressio 1975) Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich, SSV v CN 1976
Obrad pomazania chorých a pastoračná starostlivosť o nich, SSV 2010
Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné, 1974, KN 2002
De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1973 (reimpressio emendata 1974) Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše, SSV 2011 Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, KN 2000, 2001
Ordo paenitentiae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1974 (reimpressio 1985, secunda reimpressio 1985), 1994 Obrad pokánia, SSV v CN 1977 Obřady pokání, 1982
De benedictionibus, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1984 (Editio typica, mense februario 1974, reimpressio emendata mense martio 1974) Benedikcionál, SSV 2007
okrem toho bol vydaný výňazok so slovenským própriom bez dekrétu Kongregácie, so zmenenými textami: Požehnania, SSV 2009
Benedikcionál, 1994
Obřady žehnání, KN 2013
Ordo professionis religiosae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1970
De Exorcismis et Supplicationibus quibusdam, Editio typica, Typis Vaticanis 1999 (emendata,
reimpressio 2004-2005)
Directorium de celebrationibus dominicalibus absente presbytero, Notitiae 24 (1988), 366-378 , Slavení bohoslužby za nepřítomnosti kněze, Pastorační středisko při arcibiskupství pražském, Praha 2002
Modlitebník pre verejné pobožnosti, SSV 2001 Patorační příručka pro veřejné pobožnosti, KN 2006

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články