Anjel strážny

Posielam Ti svojho anjela strážneho,
aby dnes miesto mňa strážil Teba.
Môžeš sa úplne spoľahnúť na neho,
jak dobrý sprievodca vedie nás do neba.

Hoci ho nevidíš, vznáša sa nad nami,
počúvaj pozorne jeho tichý hlas.
Pred zlom, čo hrozí Ti, bráni Ťa krídlami,
on chráni telo i dušu, čo je v nás.

Neboj sa, dôveruj! Chyť sa pevne za ruku
anjela svojho, čo Boh Ti dal na ochranu.
On je verný a len s ním máš pevnú záruku,
že raz spolu prejdete cez nebeskú bránu.

Informácie o Branislav Polča

Redakčné články