Umění v posvátné službě

Preklad niekoľkých článkov, textov a úrvykov je publikovaný ako samizdat (klepanica - rukopis) bez miesta a vročenia. Nachádza sa v: Centrální katolická knihovna, Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pod signatúrou: A 411

(pdf)

Ide o preklad viacerých článkov a úryvkov k liturgickému priestoru:

  • Stavba kostela v duchu koncilu
  • Zásady pro stavbu kostela
  • Směrnice pro vzhled domu božího z ducha liturgie
  • Sakrální umění — liturgické nářadí a roucha
  • Pokus o theologii stavby kostela
  • Liturgie a kostel
  • Poselství prázdna
  • Náboženský obraz a posvátny obraz
  • Umělecká díla — Svátosti lidské lásky
  • Zodpovědost a možnosti zadavatele

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články